Bild
Selma Lagerlöf
Länkstig

Minnen av Selma Lagerlöf

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Centrum för digital humaniora

Kort beskrivning

I forskningsprojektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891–1940 finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2007–2013 undersöktes den stora men förbisedda samling av brev från allmänheten till Selma Lagerlöf som ingår i Kungl. bibliotekets Selma Lagerlöf-samling.

Syftet med projektet Minnen av Selma Lagerlöf är både att samla in Lagerlöfs svar på dessa brev och att skapa en digital utställning där Läsarnas Lagerlöf tillgängliggörs för allmänheten. Minnen av Selma Lagerlöf vill utmana den traditionella synen på författarreception genom att synliggöra de minnen av Selma Lagerlöf som skapas i privata ”samlingar”.

Syftet är också att prova ett ovanligt sätt att arbeta med medborgarforskning, nämligen att med allmänheten till hjälp samla in kulturarvsmaterial.

Kontaktperson: Jenny Bergenmar