Bild
Kollage med hällristningar
Länkstig

RAW- Hällristningar och maritim interaktion i Atlantiska Europa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 982 700 sek
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Projektet syftar till att i detalj undersöka de paralleller som finns mellan Skandinaviska hällristningar samt de från Brittiska öarna, Galicien och norra Portugal och i synnerhet de hällristningar som finns i den kopparrika sydvästra delen av Iberiska halvön.
Ett första steg kommer att vara att identifiera källorna till de motiv som liknar varandra, såsom sköldar, svärd, dolkar, hjälmar, speglar och yxor, men även andra företeelser som vagnar, musikinstrument och skeppsavbildningar.

RAW- Hällristningar och maritim interaktion i Atlantiska Europa

Projektet syftar till att i detalj undersöka de paralleller som finns mellan Skandinaviska hällristningar samt de från Brittiska öarna, Galicien och norra Portugal och i synnerhet de hällristningar som finns i den kopparrika sydvästra delen av Iberiska halvön.

Ett första steg kommer att vara att identifiera källorna till de motiv som liknar varandra, såsom sköldar, svärd, dolkar, hjälmar, speglar och yxor, men även andra företeelser som vagnar, musikinstrument och skeppsavbildningar.

Online bibliotek med 3D-bilder

Genom att tillämpa 3D-dokumentationsteknik på materialet erhålls:

(i) ny data kring okända detaljer och tekniker, som kan avancera frågor kring kronologi, och hantverk och bildtolkning.

(ii) ny data som möjliggör separering av hällbilder från olika perioder på samma plats med många enskilda motiv.

(iii) ny data som kan avancera avancera frågor om motivens biografi