Bild
Scenkonst
Länkstig

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet tar sig an utmaningen att göra reda för mångfald i det sena 1900-talets scenkonst. Genom att kartlägga och analysera scenkonst utanför institutionerna i Göteborg 1965-2000 uppmärksammar projektet ett viktigt kulturarv som riskerar att försvinna. Projektet kombinerar nya informationsteknologier med delaktighetsperspektiv, urbansociologi och humanistisk forskning för att skapa inkluderande sätt att representera scenkonst som tidigare uteslutits ur arkiven och historieskrivningen. Projektet har finansierat digitalisering och tillgängliggörande av Göteborgs dagspress 1965-2000, vilket ger helt nya möjligheter att bedriva forskning som förändrar bilden av många olika människors kulturarbete. Samarbetspartners är Kungliga Biblioteket, Riksarkivet och Göteborgs stadsmuseum, samt oberoende arkiv och aktörer.

Projektet syftar till att anta den angelägna utmaningen att redogöra för mångfald i det sena 1900-talets scenkonsthistoria. Genom att använda bland annat data från digitaliserad dagspress kommer vi att undersöka följande forskningsfråga: Hur kan en mera inkluderande historia om den utominstitutionella scenkonsten skapas genom att kombinera historiografiska och urbana analyser med kapaciteten hos nya informationsteknologier? Genom att bygga vidare på tidigare forskning om utominstitutionell scenkonst i Göteborg 1965–2000, kommer staden att användas som en fallstudie för att undersöka det olösta historiografiska problemet att redogöra för mångfald inom det expanderade scenkonstfältet.

Under projektets första år kommer Riksarkivet att digitalisera Göteborgsrelaterad dagspress och en databas där vetenskaplig och digital expertis möts kommer att konstrueras. Under det andra året kommer vi att digitalt undersöka recensioner och ofta nedvärderat källmaterial som annonser, bildtexter och fotografier, och ladda upp nya empiriska resultat i databasen. Till exempel kommer karnevaler där migranter medverkar, uppsökande föreställningar för barn, och queera händelser att kartläggas. Under det tredje året, när databasen och dess tillhörande studier färdigställs, kommer det att bli möjligt att på nya sätt begreppsliggöra hur ett mycket varierat kulturarv representeras historiskt och rumsligt. Därför kommer nya forskningsfrågor såväl som digitala metoder och modeller att framträda för att möjliggöra inkludering och tillgängliggörande av ett kulturarv som engagerar många olika människor.

Projektdeltagare

Astrid von Rosen

Cecilia Lindhé

Helena Holgersson

Mikael Strömberg

Johan Åhlfeldt

Sandra Grehn

Ida Storm

Fia Adler Sandblad (forskningsassistent)

Hannane Nabavi (praktikant under hösten 2019 och våren 2020)