Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning och socialisation utifrån ett historisk-filosofiskt, språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

Kontaktpersoner:

Mikael Strömberg, mikael.stromberg@gu.se 031-786 1042
Pauli Kortteinen, pauli.kortteinen@gu.se, 031-768 6570