Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde. Forskningsämnet tar fasta på relationen mellan praktiken inom ämnesområden såsom bild, musik, slöjd, dans, drama, teater etc. liksom medieneutral estetisk verksamhet och lärares och elevers undervisande och lärande inom dessa kunskapsområden i för- grund- och gymnasieskolan. Forskningsämnet är skapat för att utforska läraryrkets didaktik inom estetiska uttrycksformer.

Vid 2020 års utlysning är den enda helfinansierade platsen vikt åt sökande inom områdena musik, teater eller dans, med placering vid HSM - Högskolan för scen och musik. Sökande med finansiering för lön från skolhuvudman är välkommen att ansöka till ytterligare studieplatser vid HSM, men även inom områdena bild eller slöjd vid Högskolan för design och konsthantverk. Observera att intyg från arbetsgivare i sådana fall måste bifogas.

Kontaktpersoner:

Slöjd och Bild:

Marléne Johansson, marlene.johansson@hdk.gu.se, 031-786 42 13

Musik, Teater, Drama och Dans:

Monica Lindgren, monica.lindgren@hsm.gu.se, 031 – 786 41 57