Göteborgs universitet
Länkstig

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Utbildning på forskarnivå i ämnet syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde. Forskningsämnet tar fasta på relationen mellan praktiken inom ämnesområden såsom bild, musik, slöjd, dans, drama, teater etc. liksom medieneutral estetisk verksamhet och lärares och elevers undervisande och lärande inom dessa kunskapsområden i för- grund- och gymnasieskolan. Forskningsämnet är skapat för att utforska läraryrkets didaktik inom estetiska uttrycksformer.

Vid 2022 års utlysning är den enda helfinansierade platsen vikt åt sökande inom ämnesområdet bild eller ämnesområdet slöjd, med placering vid HDK-Valand - Högskolan för konst och design. Sökande med finansiering för lön från skolhuvudman är välkommen att ansöka till ytterligare studieplatser vid HDK-Valand, även inom bild, men även inom områdena musik, teater och dans vid Högskolan för scen och musik. Observera att intyg från arbetsgivare i sådana fall måste bifogas.

Kontaktpersoner:

Slöjd och bild: 
professor Tarja Karlsson Häikiö
tarja.haikio@hdk.gu.se
  Tel 0707 – 35 95 47

Musik, teater, drama och dans:
professor Monica Lindgren
monica.lindgren@hsm.gu.se Tel 031 – 786 41 57