Göteborgs universitet
Bild
Bild på skriftserien Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning (MASO)
Foto: Sven Lindström
Länkstig

Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning

Meijerbergs institut ger sedan 1939 ut den vetenskapliga, oregelbundet utkommande tidskriften, Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Här hittar du en fullständig lista över institutets publikationer. Kontakta styrelsen för Meijerbergs institut om du vill publicera i serien.

Fullständig lista över publikationer

 1. Evald Lidén. Ordstudier. Göteborg 1939.
 2. Bengt Hesselman, Eilert Ekwall, Frank Behre, Axel Lindqvist, Hjalmar Lindroth, Johan Götlind, Torsten Bucht, Viktor Welander, Evald Lidén. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 2. Göteborg 1939.
 3. Erik Noreen, Eilert Ekwall, Evald Lindén, Hjalmar Lindroth, Ivar Lindquist. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 3. Göteborg 1941.
 4. Ture Johannisson, Assar Janzén, Bertil Ejder, Karl Gustav Ljunggren, Axel Lindqvist, Hjalmar Lindroth. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 4. Göteborg 1941.
 5. Karl Gustav Ljunggren, Ture Johannisson, Axel Lindqvist, Erik Abrahamson, Hjalmar Lindroth. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 5. Göteborg 1943.
 6. Erik Noreen, K. G. Ljunggren, Bertil Ejder, Otto Gertz, Gösta Bergman. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 6. Göteborg 1944.
 7. Ivar Lundahl, K.G. Ljunggren, Hadar Söderberg, Sven Ekbo, Erik Abrahamson, Per Wieselgren, Ture Johannisson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 7. Göteborg 1947.
 8. Sven Ekbo, John Svensson, K.G. Ljunggren, Bertil Ejder, Bertil Björseth, Erik Abrahamson, Lennart Moberg, Axel Lindqvist. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 8. Göteborg 1952.
 9. Erik Abrahamson. Skogsbrukets och bränsleförsörjningens ordförråd i sydbohuslänska dialekter. Göteborg 1952.
 10. Tage Långström. Svenska fordonstermer. Göteborg 1955.
 11. Bengt Loman, Hans Jonsson, Bengt Sigurd, Per Wieselgren, Erik Abrahamson, Torsten Carlberg. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 11. Göteborg 1962.
 12. Hugo Karlsson. Studier över båtnamn, särskilt namn på backebåtar och bankskutor från 1700-talets Bohuslän. Göteborg 1970. 228 s.
 13. Olav Ahlbäck, Birger Bergh, Eric Dahlén, Gösta Holm, Gunnar Jacobsson, Carl-Eric Thors. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 13. Göteborg 1972.
 14. Ture Johannisson. Ordbildning och ordbetydelse. Göteborg 1975.
 15. Lennart Elmevik, Bo Ralph, Bertil Ejder. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 15. Göteborg 1978.
 16. Sven Ekbo, Sture Hast, Hans Jonsson, Anders Sundqvist. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 16. Göteborg 1980
 17. Birgitta Ernby. Bohuslänska fisknamn. (English Summary.) Göteborg 1992. 211 s.
 18. Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991. Göteborg 1994. 369 s.
 19. Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Göteborg 1994. 287 s.
 20. Celts and Vikings. Proceedings of the Fourth Symposium of Societas Celtologica Nordica. Göteborg 1997. 292 s.
 21. Monica Johansson. Lexicon Lincopense. En studie i lexikografisk tradition och svenskt språk vid 1600-talets mitt. (English Summary.) Göteborg 1997. 428 s.
 22. Lena Rogström. Jacob Serenius lexikografiska insats. (English Summary.) Göteborg 1998. 412 s.
 23. Anna Hannesdóttir. Lexikografihistorisk spegel. Den enspråkiga svenska lexikografins utveckling ur den tvåspråkiga. (English Summary.) Göteborg 1998. 541 s.
 24. Categorisation and interpretation. Indological and comparative studies from an international Indological meeting at the Department of Comparative Philology, Göteborg University. Göteborg 1999. 183 s.
 25. Sture Allén. Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år. Göteborg 1999. 731 s.
 26. Lennart Brodin. Ord som vandrat. En studie över lågtyska lånord i svenska dialekter. (English Summary.) Göteborg 1999. 296 s.
 27. Nordiska studier i lexikografi 5. Rapport från Konferens om lexikografi i Norden Göteborg 26-29 maj 1999. Göteborg 2001. 466 s.
 28. Maja Lindfors Viklund. Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang. (English Summary.) Göteborg 2001. 345 s.
 29. Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001. Göteborg 2001. 462 s.
 30. Gunnar Tingbjörn. Engelskt lån i svenskt idrottsspråk. Göteborg 2003. 601 s.
 31. Emma Sköldberg. Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. (English Summary.) Göteborg 2004. 344 s.
 32. GIS.HUR gul-za-at-ta-ra. Festschrift for Folke Josephson. Göteborg 2006. 306 s.
 33. Reinert Kvillerud. Smeknamn och öknamn på personer nämnda i dagspressen. Göteborg 2007. 173 s.
 34. Nog ordat?. Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Göteborg 2008. 425 s.
 35. Vi ska alla vara välkomna! Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. Göteborg 2008. 432 s.
 36. Erik Magnusson och Lena Rogström. Språkhistoria - Hur och för vem? Göteborg 2010. 277 s.
 37. Annika Bergström. Temperatur i språk och tanke. En jämförande semantisk studie av svenska temperaturadjektiv. Göteborg 2010. 319 s.
 38. Celtic Language Law and Letters. Proceedings of the Tenth Symposium of Societas Celtologica Nordica in Gothenburg 2008. Göteborg 2010. 200 s.
 39. Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborg 2010. 533 s.
 40. Bodil Rosqvist. Hårt arbete och sträng vila. Göteborg 2014.
 41. Fint språk/Good Language. Festskrift till Lars-Gunnar Andersson. Göteborg 2014. 216 s.
 42. Lena Rogström, Lars Borin, Anna Helga Hannesdóttir, Pär Nilsson, Caroline Sandström, Emma Sköldberg och Christian Mattsson. Framtidens lexikografi: rapport från ett symposium i Göteborg 5 oktober 2012. Göteborg 2016. 129 s.
 43. Lisa Loenheim. Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar. Göteborg 2019. 274 s.
 44. Namn i skrift. Names in Writing. Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018 Göteborg. Göteborg 2020. 398 s.
 45. .1 Bo Ralph. Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Volym 1. Göteborg 2021. 498 s.
  .2 Bo Ralph. Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Volym 2. Göteborg 2021. 453 s.
 46. Valency and constructions. Perspectives on combining words. Göteborg 2022. 218 s.
 47. Louise Holmer. Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. Göteborg 2022. 289 s.
 48.  Nordiska studier i lexikografi 16. Lund och Göteborg 2023. 434 s.
Bild på Carl Jonas Meijerberg
Carl Jonas Meijerberg