Göteborgs universitet
Bild
 I kurserna Skriva och Retorik ges du färdigheter som är användbara i de flesta yrken i dag.

Retorik och skriva

Vill du utvecklas som skribent? Och hur ska man egentligen arbeta med innehållet, med sin röst och med sin kropp för att få sina åhörare att lyssna? I kurserna retorik och skriva ges du färdigheter som är användbara i de flesta yrken i dag.

Lär dig konsten att övertyga

I retorikkurserna lär du dig hur de klassiska retoriska verktygen kan tillämpas för språkanvändare i dag! Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. Du får lära dig att behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift. Du får också en rejäl dos praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer. Kursen berör även nervositetshantering, röstträning och minnesteknik.

Kurserna i retorik vänder sig till dig som arbetar eller kommer att jobba med det talade ordet som ett viktigt arbetsredskap, till exempel lärare, personalvetare, säljare, kommunikatörer och projektledare.  Även du som siktar på anställning inom vårdsektor och organisationsväsende kan ha stor nytta av en retorikkurs.

Utvecklas som skribent

Kursen skriva ger dig en större säkerhet både i att skriva och i att analysera brukstexter av olika slag, såväl dina egna som andras. Du lär dig att strukturera och utforma effektiva texter av varierande omfång. Under kursen presenteras och diskuteras dessutom flera olika teorier om text och skrivande. Genom examinerande skrivövningar utmanas du att fundera över din skrivprocess och dina texters form. Ett viktigt inslag i kursen är de samtal du och dina kurskamrater regelbundet kommer att ha om bland annat språkriktighet, mottagaranpassning och textutformning.

Skrivarkurserna vänder sig till dig som i din yrkesverksamhet har det skrivna ordet som en viktig del i ditt arbete. Hit hör exempelvis journalister, informatörer, reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. 

 

Kurser i ämnet

Du kan med fördel kombinera grundkurserna i retorik och skriva, eller med vidare studier i svenska språket.

Se kurser i retorik

Lär dig retorik - den urgamla konsten att övertyga. I retorikkurserna lär du dig både att övertyga dina medmänniskor och att genomskåda och bemöta andras argument. Du lär dig också att hantera talarnervositet.

Se kurser i skriva

Vill du utvecklas som skribent? I de allra flesta yrken krävs det idag att man skriver dagligen. Skriva är kursen där du under en termin aktivt får arbeta med dina texter och ditt skrivande. Fokus i kursen ligger på sakprosatexter, det vill säga texter för arbetsliv och samhälle. Kursen ger också färdigheter som hjälper dig i dina studier.

Forskning inom ämnet

Vid institutionen bedrivs forskningsverksamhet inom ämnet retorik. Inom profilområdet Text och kontext undersöks texter och samtal som hör hemma inom olika domäner av samhället, särskilt utifrån frågor om samspelet mellan språk och funktion. Läs mer om institutionens forskning inom Text och kontext. 

Text och kontext