Länkstig

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Vid Humanistiska fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5
41256 Göteborg


Om Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/svenska-spraket

På institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi kan du läsa svenska och svenska som andraspråk. Du kan också välja att fördjupa dig i någon del, till exempel skriva eller retorik. Om du är nyfiken på våra grannspråk kan du dessutom läsa danska. Vi ger kurser i svenska och i svenska som andraspråk inom lärarprogrammet. Vi har även ett stort utbud av uppdragskurser som kompetensutveckling.

Vid institutionen bedriver vi utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det finns tre forskarutbildningsämnen som leder till doktorsexamen:

Nordiska språk
Språkvetenskaplig databehandling
Svenska som andraspråk

Vid institutionen forskar vi också inom många områden. För närvarande utmärker sig fem profilområden:

Grammatik
Lexikologi, lexikografi och fraseologi
Språkteknologi
Svenska som andraspråk
Text och kontext