Göteborgs universitet
Bild
Bild på sjuksköterska, apotekare och lärare.
Länkstig

Kurser i svenska för kompletterande utbildning

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi ger kurser i svenska som en del av de kompletterande utbildningarna för utländska lärare (ULV), sjuksköterskor (KUSSK), apotekare (KUA) samt läkare.

Vem kan gå kurserna?

Kurserna vänder sig till studenter med svenska som andraspråk som är antagna till kompletterande utbildningar vid Göteborgs universitet. Det är sedan 2019 möjligt att lägga till en termin i svenska i utbildningarna för de studenter som behöver det. För att ta reda på vilka studenter som är i behov av mer språkundervisning görs ett inplaceringstest, som är obligatoriskt för de som antas till de kompletterande utbildningarna. De studenter som bedöms vara i behov av studier i svenska med inriktning mot sin kompletteringsutbildning välkomnas till oss på Institutionen för svenska språket för att läsa Språkintroduktion till akademiska studier.

Vad innehåller kurserna?

Varje kompletterande utbildning har en egen kurs med en egen kursplan, eftersom det finns skillnader mellan hur man kommunicerar muntligt och skriftligt inom olika utbildningar och i olika yrken. Utländska lärares vidareutbildning (ULV) var först med att göra kursen i svenska till en del av utbildningen vårterminen 2019, och vårterminen 2020 gavs kursen för första gången för apotekare och sjuksköterskor med utländsk examen. Kurserna behandlar språkanvändning och arbetssätt i akademiska sammanhang, och fokus ligger på att öva på att anpassa språket till olika situationer och syften. I kursmaterialet ingår texter kopplade till studenternas fortsatta kompletterande utbildning och kommande yrkesroll.

Samtliga kurser i svenska för kompletterande utbildning omfattar 30 högskolepoäng och består av fyra delkurser. Följ länkarna nedan för att komma till respektive kursplan.