Göteborgs universitet
Bild
En person vid ett skrivbord med ett antal maskiner på
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Mer om Contemporary Performative Arts

Nästa gång du kan söka till programmet är december 2023 – januari 2024. Studiestart hösten 2024.

Contemporary Performative Arts är en utbildning för dig som är intresserad av genreöverskridande uttryckssätt och gestaltning för spelplatser som inte är de traditionella. Ett återkommande fokus är det offentliga rummet och dess maktstrukturer, samt utmaningar i relationen mellan aktör och åskådare.

Fokus i utbildningen är ditt undersökande projektarbete som du bär genom programmets olika kurser, där du bland annat möter performativ ljudkonst, fysisk och platsspecifik gestaltning, film och offentligt rum som spelplats. I utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig kring egna och andras konstnärliga metoder, reflektera kring scenkonstens roll i en tvärdisciplinär kontext och får möjlighet att sätta din specifika praktik i relation till andra konstnärliga uttryck.

Projekt, produktioner och evenemang

Video (4:13)
Scenisk vitalitet - en relationell ingång i skådespelarkonsten
Video (4:29)
Ljusets hjärta
Video (11:07)
"Let's Act" – Utbytesprojekt med Nahda Arts School, Kairo

Evenemang

Hitta alla
evenemang