Bild
En student på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till masterprogram i Contemporary Performative Arts

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt masterprogram i scenisk gestaltning med inriktning Contemporary Performative Arts. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är dec 2025 – jan 2026. Studiestart höstterminen 2026.

Arbetsprov

Du söker till Contemporary Performative Arts med en personlig projektidé inom området scenisk gestaltning/performativa praktiker. Projektidén ska formuleras skriftligt (max tre A4-sidor).

Förutom själva projektidén ska du även bifoga ett CV samt ett personligt brev. Du ska även komplettera din ansökan med relevant dokumentation som ljudfiler, videoklipp eller annat material (1 – 3 objekt).

Om antagningsgruppen så beslutar, kallas den sökande därefter till intervju. Vid intervjun förväntas den sökande att redogöra för sin konstnärliga praktik och en fördjupning av projektidén. Detta görs genom uppvisande av dokumentation i någon form. Den personliga projektidén ligger till grund för det självständiga arbetet (examensarbetet) i utbildningen för de studerande som antas.

Antagningsgruppen tar ställning utifrån en samlad bedömning av den sökandes meriter, konstnärliga projektidé samt gestaltningsmässig förmåga.

Att arbeta med ett projekt som delas av flera

Det är möjligt att söka utbildningen med ett projekt som t ex är relaterat till andra sökandes projekt eller som är en del av ett arbete utanför skolan. Kanske tillhör du en grupp där flera är intresserade av att söka utbildningen eller du har en projektidé som är en del av fleras arbete.
Observera att du söker till utbildningen som individ, och som student examineras du i de olika kurserna och i utbildningen som helhet utifrån ditt eget arbete.

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande, samt sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Yrkeserfarenhet inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst är ett krav. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.