Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En student på scen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till masterprogram i Contemporary Performative Arts

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt masterprogram i scenisk gestaltning med inriktning Contemporary Performative Arts.

Antagningsprov

Du söker till Contemporary Performative Arts med en personlig projektidé inom området scenisk gestaltning/performativa praktiker. Projektidén ska formuleras skriftligt (max tre A4-sidor).

Förutom själva projektidén ska du även bifoga ett CV samt beskriva hur du vill genomföra ditt projekt vad gäller form, tidsupplägg, redovisning m m.

Du kan även komplettera ansökan med ljudfiler, videoklipp eller annat material om du vill.

Om antagningsgruppen så beslutar, kallas den sökande därefter till intervju. Vid intervjun förväntas den sökande att redogöra för sin konstnärliga praktik och en fördjupning av projektidén. Detta kan göras genom uppvisande av dokumentation i någon form eller en kortare gestaltning i rummet. Den personliga projektidén ligger till grund för det självständiga arbetet (examensarbetet) i utbildningen för de studerande som antas.

Antagningsgruppen tar ställning utifrån en samlad bedömning av den sökandes meriter, konstnärliga projektidé samt gestaltningsmässig förmåga.

Att arbeta med ett projekt som delas av flera

Det är möjligt att söka utbildningen med ett projekt som t ex är relaterat till andra sökandes projekt eller som är en del av ett arbete utanför skolan. Kanske tillhör du en grupp där flera är intresserade av att söka utbildningen eller du har en projektidé som är en del av fleras arbete.
Observera att du söker till utbildningen som individ, och som student examineras du i de olika kurserna och i utbildningen som helhet utifrån ditt eget arbete.

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande, samt sceniska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Yrkeserfarenhet inom teater, fysisk gestaltning, performance, dans, musikdramatik eller ljudkonst är ett krav. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.
 

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".