University of Gothenburg
Image
En person vid ett skrivbord med ett antal maskiner på
Photo: Mikael Zanqrelle
Breadcrumb

Mer om Contemporary Performative Arts

Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2025 – januari 2026. Studiestart hösten 2026.

Contemporary Performative Arts är en utbildning för dig som är intresserad av genreöverskridande uttryckssätt och gestaltning för spelplatser som inte är de traditionella. Ett återkommande fokus är det offentliga rummet och dess maktstrukturer, samt utmaningar i relationen mellan aktör och åskådare.

Fokus i utbildningen är ditt undersökande projektarbete som du bär genom programmets olika kurser, där du bland annat möter performativ ljudkonst, fysisk och platsspecifik gestaltning, film och offentligt rum som spelplats. I utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig kring egna och andras konstnärliga metoder, reflektera kring scenkonstens roll i en tvärdisciplinär kontext och får möjlighet att sätta din specifika praktik i relation till andra konstnärliga uttryck.

Projekt, produktioner och evenemang

Navigate to video: Språk och dialekter på musikal- och teaterscenen
Video (3:39)
Språk och dialekter på musikal- och teaterscenen
Navigate to video: Scenisk vitalitet - en relationell ingång i skådespelarkonsten
Video (4:13)
Scenisk vitalitet - en relationell ingång i skådespelarkonsten
Navigate to video: Ljusets hjärta
Video (4:29)
Ljusets hjärta
Navigate to video: "Let's Act" – Utbytesprojekt med Nahda Arts School, Kairo
Video (11:07)
"Let's Act" – Utbytesprojekt med Nahda Arts School, Kairo

Evenemang

Find all
events