Länkstig

Kristina Johansson

Enhetschef Fak.Kansli

Sahlgrenska akademins
kansli
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Enhetschef

Sahlgrenska akademins
kansli
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Kristina Johansson

Jag arbetar vid Sahlgrenska akademins kansli och är chef för fakultetskansliets ekonomifunktion.

Har du frågor om hur man bäst kan stödja fakultetens forskning är du välkommen att höra av dig via e-post eller telefon. Mer information finns också på universitetets gemensamma hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/stod-goteborgs-universitet/sa-har-kan-du-stodja-oss

Övriga ansvarsområden är:

samordning av budget och bokslut för Sahlgrenska akademin

fördelning av statsanslag för utbildning och forskning

uppföljning av grundutbildning

resebidrag för doktorander