Göteborgs universitet

Om oss

Ett samarbete mellan universitet och sjukhus

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR) är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). SCCR är en centrumbildning som fokuserar på translationell cancerforskning, med patienten som mittpunkt. Här är det långsiktiga målet att förbättra vården för cancerpatienter, genom att underlätta nya vetenskapliga upptäckter och översätta dessa i klinisk praxis.

Cancer - ett strategiskt forskningsområde

Centret bildades 2010 som en följd till att cancer utsågs till ett strategiskt forskningsområde vid Göteborgs Universitet samt även blev en del av ett statligt finansierat och strategiskt forskningsprogram (BioCARE).

Det var tillsammans med kollegor vid Lunds Universitet, som cancerforskare i Göteborg fick detta forskningsprogram, vilket hade utannonserats av regeringen. Tillsammans med medfinansiering från rektorn på Göteborgs Universitet blev dessa medel sedan basen för etableringen av Sahlgrenska Cancer Center (nu kallat Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning).

Göran Stenman var föreståndare för centret från starten 2010 och fram till halvårsskiftet 2018, när Jonas Nilsson istället tog över. I februari 2020 tillträdde Mikael Nilsson som ny föreståndare för centret, då Jonas erbjöds möjligheten att starta ett nytt forskningslaboratorium i Perth, Australien.

Från 1 juli 2020 bytte Sahlgrenska Cancer Center officiellt namn till Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning. Detta för att undvika förväxling med nyetablerade Sahlgrenska Cancer Center på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket bildades som ett led i processen för sjukhuset att kunna bli ett Comprehensive Cancer Center. Denna process nådde sitt mål den 13 maj 2022, då sjukhusets cancercentrum övergick till att bli det ackrediterade Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (SCCC).

Ett viktigt nav för cancerforskning

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är idag ett viktigt nav inom cancerforskning och har forskningsaktiva kliniker från ett flertal olika verksamhetsområden, som kirurgi, patologi, onkologi, gynekologi och urologi.

Samarbetet med klinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genom åren utvecklats mycket positivt och inneburit en attraktiv forskningsmiljö att söka sig till, inte minst för många toppforskare inom cancerområdet. Förutsättningarna för cancerforskningen i Göteborg har därmed förbättrats avsevärt jämfört med innan centret bildades och bidragen från Cancerfonden har exempelvis blivit både fler och större jämfört med tidigare.

Sahlgrenska Cancer Center (nu Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning) fick även toppbetyg när Cancerfonden gjorde en utvärdering (on-site visit) på centret tre år efter etableringen.

Foto: Johan Wingborg

Positiv effekt på forskningsresultat

Även forskningsresultatet har haft mycket positiv effekt av centrets etablering. Forskare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning har gjort en rad viktiga och i vissa fall banbrytande upptäckter, som kommit till nytta för cancerpatienter.

Exempel på detta är nya biomarkörer för snabbare och säkrare prognosbedömning samt nya målmolekyler för framtida utveckling av ny cancerbehandling. Innovativa kliniska prövningar, med cancerpatienter från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har även initierats av ett par av centrets forskargrupper som också driver dem idag.

Foto: Emelie Asplund

Organisation

Styrelse


Ordförande

Mikael Nilsson, MD, PhD, Föreståndare & gruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning samt Professor inom anatomi


Vice ordförande

Göran Stenman - DMD, PhD, Professor


Övriga styrelsemedlemmar

Karin Sundfeldt - MD, PhD, Professor, Consultant Ob&Gyn
Martin Johansson - MD, PhD, Professor, överläkare
Helena Carén - PhD, Professor

Ledning

Föreståndare

Mikael Nilsson - Professor