Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Utbildning via CARES

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning erbjuder doktorandstudier via Cancer Research South (CARES) School, med målsättningen att erbjuda en unik möjlighet att bredda doktorandens kunskap inom alla aspekter av translationell cancerforskning.

Startade som ett strategiskt forskningsprogram

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning var från början del av det statligt finansierade och strategiska cancerforskningsprogrammet BioCARE, som drevs gemensamt av Göteborgs universitet och Lunds universitet mellan 2010 - 2019. Det övergripande målet var att främja forskning och utbildning av hög internationell standard samt att underlätta översättning av förvärvad kunskap till samhället. Detta med sjukvården och näringslivet som självklara partners.

Fram tills att programmet lades ner i slutet av 2019, var BioCARE även värd för Cancer Research South (CARES) School. Detta ansvar togs istället över 2020 av det nyetablerade Lunds universitets cancercentrum (LUCC).

Cancer Research South (CARES) School

LUCC är den nuvarande värden för Cancer Research South (CARES) School, vilken är en forskarskola som finansieras av Cancerfonden. Vi på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är en del av denna satsning och förutom forskning tillhandahåller vi därför även utbildning genom en rad omfattande kurser och aktiviteter riktade till doktorander inom cancerforskning, både på Göteborgs universitet (inom SCCR) och Lunds universitet (inom LUCC).

CARES håller för närvarande på att uppdateras och kommer att nylanseras i ett nytt format under 2022, med nytt innehåll och nya kurser. Med start i januari 2022, kommer forskarskolan att inkludera både online-kurser, retreats samt ett utbytesprogram mellan kliniska och prekliniska forskarstudenter.

Foto: Emelie Asplund

Mer om CARES, LUCC och BioCARE

Läs mer om Cancer Research South (CARES) School, dess värd LUCC samt det tidigare strategiska forskningsprogrammet BioCARE.

CARES kontaktinformation

För frågor gällande Cancer Research South (CARES) School, vänligen kontakta samordnaren i första hand:

Vetenskaplig Samordnare, LU
Pia Berntsson
, PhD

Medicon Village
Byggnad 406: 312H1 (HS 90)
Scheeletorget 1
223 81 Lund
+46 46 222 31 01

Forskningsadministratör, LU
Johanna Verngren

Medicon Village
Byggnad 406: 311K1 (HS 90)
Scheelevägen 2
223 81 Lund
+46 46 222 64 32