Göteborgs universitet
Bild
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Utbildning via CARES

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning erbjuder doktorandstudier via Cancer Research South (CARES) School, med målsättningen att erbjuda en unik möjlighet att bredda doktorandens kunskap inom alla aspekter av translationell cancerforskning.

Startade som ett strategiskt forskningsprogram

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning var från början del av det statligt finansierade och strategiska cancerforskningsprogrammet BioCARE, som drevs gemensamt av Göteborgs universitet och Lunds universitet mellan 2010 - 2019. Det övergripande målet var att främja forskning och utbildning av hög internationell standard samt att underlätta översättning av förvärvad kunskap till samhället. Detta med sjukvården och näringslivet som självklara partners.

Fram tills att programmet lades ner i slutet av 2019, var BioCARE även värd för Cancer Research South (CARES) School. Detta ansvar togs istället över 2020 av det nyetablerade Lunds universitets cancercentrum (LUCC).

Cancer Research South (CARES) School

LUCC är den nuvarande värden för Cancer Research South (CARES) School, vilken är en forskarskola som finansieras av Cancerfonden. Vi på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är en del av denna satsning och förutom forskning tillhandahåller vi därför även utbildning genom en rad omfattande kurser och aktiviteter riktade till doktorander inom cancerforskning, både på Göteborgs universitet och Lunds universitet (inom LUCC).

CARES har uppdaterats och nylanserades i ett nytt format under januari 2022, med nytt innehåll och nya kurser.

Det 18 månader långa programmet inom forskarskolan omfattar:

 • 4 endagars retreats, tematiskt organiserade
 • 4 onlinekurser med fokus på moderna metoder, inkluderande bioinformatik, vätskebiopsi, epigenetik och translationell cancerforskning
 • En onlinekurs i kliniska prövningar inom cancer
 • Ett utbytesprogram mellan kliniska och prekliniska forskarstudenter.

Den första 18-månadersperioden av CARES äger rum från januari 2022 till slutet av juni 2023. Nästa omgång kommer att starta i juli/augusti 2023 samt hålla på till slutet av december 2024. 

Antagningen för 2023 är nu stängd - sista antagningsdatum 14 april 2023
Besök LUCC CARES webbsida för mer information om forskarskolan Cancer Research South (CARES) School samt ansökan till denna.

Foto: Emelie Asplund

CARES - kurser

Enveckorskurser (online):

 • Epigenetik i cancerforskning, organiserad av Helena Carén, UGOT

 • Vätskebiopsi, organiserad av Anders Ståhlberg, UGOT

 • Translationell cancerforskning, organiserad av Siker Kimbung och Gabriel Adrian, LU

 • Medicinsk bioinformatik introduktionskurs, organiserad av Gottfried Sjödahl och Karin Engström, LU

18 månaders kurs (online):

 • Clinical trial in cancer, organiserad av Roger Olofsson Bagge, UGOT
  Kursen kommer att sträcka sig över hela 18-månadsperioden och består av uppskattningsvis 17 moduler med online-baserade föreläsningar och uppgifter.

Mer om CARES, LUCC och BioCARE

Läs mer om Cancer Research South (CARES) School, dess värd LUCC samt det tidigare strategiska forskningsprogrammet BioCARE.

CARES kontaktinformation

För frågor gällande Cancer Research South (CARES) School, vänligen kontakta samordnaren i första hand:

Vetenskaplig Samordnare, LU
Pia Berntsson
, PhD

Medicon Village
Byggnad 406: 312H1 (HS 90)
Scheeletorget 1
223 81 Lund
+46 46 222 31 01

Forskningsadministratör, LU
Johanna Verngren

Medicon Village
Byggnad 406: 311K1 (HS 90)
Scheelevägen 2
223 81 Lund
+46 46 222 64 32