Länkstig

Edvard Abel

Anknuten till forskning

Avd för onkologi
Telefon
Besöksadress
Jubileumskliniken, Blå Stråket 2, SU/Sahlgrenska
Göteborg
Postadress
Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Edvard Abel

Edvard Abel disputerade inom ämnet onkologi, den 16 september 2022

Titeln på hans avhandling är - Effects on quality of life of new radiotherapy techniques in treatment of head and neck cancer

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Nya strålbehandlingstekniker förbättrar livskvalitén efter huvud-halscancer