Göteborgs universitet

Core Facilities

Bild
Ikoner placerade på miljöbild över Medicinareberget i centrala Göteborg
Länkstig

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska Akademin och här får du tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier.

Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder våra experter också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt.

Aktuellt

Våra experter har spetskompetens inom sitt respektive område och erbjuder skräddarsytt stöd och rådgivning för dig som använder faciliteterna. Vårt mål är att säkerställa bästa möjliga resultat för den specifik forskning du bedriver. Vi kan bland annat erbjuda: konsultation inom de nyaste teknikerna, experimentdesign och rådgivning, provberedning, datainsamling och analys.