Göteborgs universitet

Core Facilities

Bild
Ikoner placerade på bild vid en forskningsinfrastruktur
Länkstig

Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska Akademin och här får du tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom t.ex. medicin, biomedicin och kliniska studier.

Utöver högklassigt forskningsstöd erbjuder våra experter också teoretisk utbildning och praktiska kurser. Vår infrastruktur är öppen för alla forskare – både vid Göteborgs universitet och vid andra lärosäten och privat industri i Sverige och internationellt.

Forskningsinfrastruktur i topp-klass

Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Du kan läsa mer om varje enhet på deras respektive webbsidor, eller skrolla vidare för att få överblick över hela infrastrukturen.

Open Acess till brett forskningsstöd

Vår support inkluderar en bredd av de nyaste och mest avancerade teknologierna inom life science, och är öppen för forskare från universitet liksom företag inom och utanför Sverige. Unga forskare vid Sahlgrenska akademin är också välkomna att söka Bollan-stipendiet som delas ut årligen och som ger tillgång till en eller flera av våra enheter.

Nationell och internationell profil

Alla våra enheter har stark nationell och internationell profil och är del av bland annat SciLifeLab. Våra samarbeten säkrar upp att du som forskare får tillgång till support av högsta kvalitet, lokalt där du finns.

Få överblick över vår enheter

Sekvensera, analysera, visualisera och integrera storskalig hälsodata

Bioinformatics Data Center (BDC) tillhandahåller nya high-throughput tekniker så som next-generation sequencing (NGS) för klinisk och preklinisk forskning. Vi är en del av Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab Clinical Genomics. Tillsammans med experter inom bioinformatik, statistik, analys och dataintegrering kan du ta fram data som möjliggör meningsfull och trovärdig forskning i absolut framkant.

Avancerad multimodal avbildning

På Centre for Cellular Imaging (CCI) har du tillgång till förstklassig instrumentering för mikroskopi och avbildning. Här integreras ljusmikroskopi och elektronmikroskopi. Personal med spetskompetens kan stötta dig i experimentdesign, och ger dig teoretisk och praktisk kunskap för att du som forskare självständigt ska kunna använda mikroskopen. Utöver stöd genom hela forskningsprojektet kan vi också erbjuda preparation av prover.

Förstklassigt stöd och utbildning för forskning med djurförsök

Experimentell Biomedicin (EBM) är en multifunktionell forskningsfacilitet som erbjuder infrastruktur, expertkunskap och utbildning för forskning som involverar djurförsök. EBM är också ett nationellt färdighetscenter och har även en MRI-avbildningsfacilitet. Djurens välfärd liksom 3R-principerna (Replacement, Refinement, Reduction) är integrerade i alla delar av EBM:s verksamhet och policy.

Rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar

På Mammalian Protein Expression Core Facility (MPE) används mammalieceller för att producera komplexa rekombinanta proteiner och glykoproteiner. Dessa proteiner är ofta viktiga förutsättningar i forskningsprojekt. Faciliteten erbjuder stöd i alla steg i forskningen, från ändamålsenlig proteindesign till rening av proteiner. Du kan även få hjälp med produktion av monoklonala antikroppar och odling av cellinjer. MPE är en del av den nationella svenska infrastrukturen PPS och erbjuder stöd till forskare i hela landet.

Proteinanalys med de allra senaste masspektrometri-metoderna

Proteomics Core Facility erbjuder de nyaste instrumenten för masspektrometri. Vårt forskningsstöd kan skräddarsys efter projektbehov och inkluderar flera olika typer av analysmetoder. Våra experter kan stötta projekt från design, förberedelser och genom hela flödet till analys.

Design och produktion av terapeutiska oligonukleotider

OligoNova Hub är en nationell infrastruktur för läkemedelsutveckling med fokus på terapeutiska oligonukleotider. Målet är att hjälpa forskare att omvandla forskningsresultat till nya läkemedel för patientgrupper som i nuläget saknar tillfredställande behandling. Infrastrukturen stöttar genom hela processen, från design och produktion av oligonukleotider till utvärdering av effektivitet och verkan.

Koordinerad hantering av prover över hela Sverige

Biobank Core Facility erbjuder nationell koordinering av prover och provhantering. Här har du tillgång till operativt stöd så som insamling och hantering av prover liksom DNA- och PMBC-extrahering. Biobanken ger också råd och stöd utifrån gällande lagstiftning, etiska ansökningar, medgivande och överenskommelser så som Material Transfer Agreements (MTA). Vi har ett starkt samarbete med Biobank väst.