Länkstig

Psykologi: Statistisk analys och metod

Kurs
PX2310
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27452
Ansökan stängd

Kort om kursen

För att kunna genomföra, analysera och värdera psykologiska studier behöver du ha goda kunskaper i statistisk metod. Den här kursen vänder sig i första hand till dig som planerar att göra en undersökning inom ramen för en magister- eller masteruppsats, men är även relevant för alla som står i begrepp att genomföra en psykologisk studie.

Om utbildningen

Kursen vänder sig i första hand till dig som planerar att göra en undersökning inom ramen för en magister- eller masteruppsats, men är relevant för alla som står i begrepp att genomföra en psykologisk studie.

Kursen handlar till stor del om hur du med hjälp av generella statistiska analysmetoder, såsom regressionsanalyser, kan analysera empiriska data för att besvara undersökningsfrågor. Viktiga inslag är att försöka fastställa hur stort inflytande en viss faktor har på ett psykologiskt fenomen när man kontrollerar för andra faktorers inflytande.

Vi behandlar också frågor om psykologiska mätningars tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Mätningar som till exempel baseras på observationer, enkätfrågor, tester etcetera kan innehålla både systematiska och slumpmässiga fel som måste beaktas.

I slutet av kursen får du praktisk övning i att planera en undersökning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i psykologi, inklusive kunskaper i elementär statistik och samhällsvetenskaplig metod om 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Detta är en obligatorisk metodkurs om du avser ta ut en filosofie masterexamen 120 hp alt en filosofie magisterexamen 60 hp med huvudområdet psykologi.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter avslutad kurs kommer du att vara bättre rustad för att på egen hand kunna planera, genomföra, analysera och tolka resultat av empiriska undersökningar, speciellt inom psykologi och den samhällsvetenskapliga sfären. Du kommer också att med större behållning kunna ta del av vetenskapliga rapporter. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i den första delkursen består av föreläsningar varvat med datorövningar. Varje teoretisk genomgång följs av praktiska datorövningar i SPSS.

I övriga delkurser ges undervisningen i form av seminarier.