Länkstig

Ann Backlund

Forskarutbildningshandläggare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ann Backlund

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Samordnar den administrativa delen av forskarutbildningen
  • Ger stöd till doktorander och handledare i forskarutbildningens alla faser
  • Vissa personaladministrativa frågor för doktorander