Göteborgs universitet
Länkstig

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I KBT kan du tillsammans med din studentterapeut hitta och öva nya verktyg att hantera problem du upplever och söker hjälp för.

På utbildningskliniken arbetar vi med vetenskapligt grundade metoder. Målet är att du ska kunna fungera mer funktionellt och flexibelt i din vardag. Behandlingen innebär ett samarbete; du är expert på hur just du fungerar, medan studentterapeuten är utbildad inom KBT och psykologi och ni arbetar tillsammans för att föra behandlingen framåt.

Vad vi kan behandla

Du är välkommen till oss om du har problem med:

 • Paniksyndrom med eller utan agorafobi – Panikångest
 • Specifika fobier – t ex höjd-, flyg-, sprut-, blod-, kräk-, djur, hiss-, eller klaustrofobi
 • Social ångest – Social fobi
 • Tvångssyndrom (OCD) – dvs tvångstankar och/eller tvångshandlingar
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD) – Orosproblem
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – Trauma
 • Stressrelaterade problem – Utmattning
 • Sömnstörningar – Sömnproblem
 • Hälsoångest – Hypokondri
 • Lätta till måttliga depressioner – Nedstämdhet
 • Andra avgränsade problem som t ex Trichotillomani; BDD; lättare ätstörningar (detta dock med undantag av anorexi), mm.

Vi kan inte behandla:

Kriser, missbruk, svåra depressioner, psykossjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, bipolära syndrom, anorexi eller långvariga psykiatriska problem. Vi arbetar inte heller med parterapi.

Viktigt att veta innan du anmäler dig till KBT

Praktisk information

Under KBT-behandlingens gång ska du träffa din terapeut varje vecka. Varje session är vanligtvis 45-60 minuter. Psykoterapimottagningen har öppet även kvällstid, men vi kan inte garantera att din terapeut kan ta emot då. Varje besök på kliniken kostar 100 kronor, vi hanterar inte kontanter eller kort, men du kan få en räkning som du betalar i efterhand.

Under terminstid kan du inte göra uppehåll i behandlingen. Blir du sjuk någon vecka kan du naturligtvis lämna återbud, men om du t ex reser bort i två veckor eller mer bryts behandlingen. Detta eftersom studenterna skall ha patientarbete pågående under hela terminerna. Våra behandlingar är begränsade i tid och omfattar för kortare behandlingar, för framför allt fobier, ca 10 sessioner, och för längre behandlingar ca 15-20 sessioner. För att gå i behandling hos oss ska du ha fyllt 18 år.

Vårt arbetssätt

Själva KBT-behandlingen inleds alltid med en kartläggning av problemet, en så kallad beteendeanalys. Utifrån denna bestämmer sedan du och din terapeut tillsammans vilket mål och fokus behandlingen kommer att ha. All KBT-behandling på psykoterapimottagningen utgår från vetenskapligt utvärderade metoder. I behandlingen ingår att du får uppgifter och hemläxor, som du måste lägga viss tid på, mellan sessionerna.

Studentterapeuternas handledning

Alla studentterapeuter har kontinuerlig handledning hos erfaren handledare. Handledningen sker i handledningsgrupp om max fyra studenter. Några terapi-sessioner i varje behandling kommer att filmas i undervisningssyfte. Patienten finns naturligtvis med på filmen, men vårt fokus är helt på att studera student-terapeutens arbete i terapirummet. Filmerna hanteras i ett slutet system på utbildningskliniken och visas inte utanför handledning.

Kvalitetssäkring

Alla patienter på psykoterapimottagningen ska också fylla i bakgrundsdata och skalor kring hur de mår före och efter avslutad behandling. Detta så att vi kontinuerligt kan utvärdera kvaliteten på våra behandlingar. Våra patienter uttrycker generellt en hög grad av nöjdhet.

Att anmäla sig

Om du tidigare har fått KBT-behandling hos oss kan du inte anmäla dig till KBT hos oss igen.

En intresseanmälan måste alltid göras personligen, du får alltså inte anmäla någon annan än dig själv.

Intresseanmälan görs via vårt journalsystem CTNotes. Du börjar med att skicka in dina kontaktuppgifter. Du får sedan ett mejl från CTNotes med en länk till ditt personliga konto där du gör själva intresseanmälan genom att svara på några frågor och beskriva vad du behöver hjälp med. Då intresseanmälan är personlig kommer du att behöva identifiera dig med Bank-ID.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.

Vad händer med min anmälan?

Psykoterapimottagningen är inte en del av sjukvården. Det antal patienter vi kan ta emot styrs helt av antalet studenter. Vi vill också gärna att våra studenter skall få möjlighet att behandla olika problem och diagnoser under sin utbildning. Vi granskar därför alla anmälningar som kommer in, och kontaktar sedan ett urval av de anmälda och bokar en tid för en kort bedömning. Bedömningen görs av någon av mottagningens psykologer och syftet är att stämma av att det problem du vill arbeta med är lämpligt för behandling hos studentterapeut.

När vi kontaktar dig sker det i första hand via telefon, men du kan också komma att kontaktas via den mejladress du har angivit i intesseanmälan.

Vi tillämpar inte kö. Om du inte har hört något från oss på sex månader har du inte blivit aktuell för behandling i denna omgång. Du är då välkommen att anmäla dig igen.

Har du frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta klinikansvarig psykolog för KBT: Marianne Englund, mejl.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.