Länkstig

Sara Börjesson

Universitetsadjunkt

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sara Börjesson

Jag arbetar som lärare och handledare i psykodynamisk psykoterapi, huvudsakligen på de kliniska kurserna på psykologprogrammet. Jag är leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag har varit kliniskt verksam inom psykosvård, barn- och ungdomspsykiatri, allmänpsykiatri och i ett personlighetssyndromteam där jag främst arbetade med mentaliseringsbaserad behandling, MBT.