Göteborgs universitet
Länkstig

Psykodynamisk inriktning (PDT)

Att gå i psykodynamisk psykoterapi innebär att du under en avtalad period går i regelbundna samtal hos en studentterapeut för att tala om dina problem, dina relationer, din självkänsla, stress, ångest, nedstämdhet med mera.

Vem kan gå i psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi passar dig som har en önskan att förstå och reflektera kring dina problem, dig själv och de sammanhang som du befinner dig i, nu och bakåt i tiden, med sikte på framtiden.

Syftet med terapin är att tillsammans med terapeuten förstå orsaken till dina svårigheter. Ni undersöker hur de problem du har kan hänga samman med din rådande livssituation och tidigare erfarenheter i livet, för att därigenom skapa en ökad medvetenhet om dig själv och ditt sätt att handskas med relationer och arbete. Med större medvetenhet om dig själv, känslor, upplevelser och behov ökar förmågan att förstå och hantera din livssituation.

  • Psykodynamisk terapi (PDT)
    Den psykodynamiska terapin innebär ett samarbete mellan dig och din psykoterapeut. Inom ramen för den terapeutiska relationen och i samspelet med terapeuten kan du bearbeta tidigare upplevelser och utforska nya lösningsmöjligheter. I den psykodynamiska terapin går du i samtal en gång i veckan under två terminer.
  • Korttidsdynamisk terapi (Brief Dynamic Therapy, BDT)
    Mottagningen erbjuder också korttidsterapi på psykodynamisk grund (Brief Dynamic Therapy, BDT), där du arbetar med ett tema som utgår från en mer avgränsad aspekt av dina relationsmönster, inre upplevelser eller symtom. Du går då i samtal en gång per vecka under en termin.

Viktigt att veta innan du anmäler dig till PDT

Praktisk information

I den psykodynamiska terapiformen träffas patient och terapeut vanligen minst en gång per vecka. Varje session är vanligtvis 45-50 minuter. Psykoterapimottagningen har öppet även kvällstid, men vi kan inte garantera att din terapeut kan ta emot då. Varje besök på kliniken kostar 100 kronor. Vi hanterar inte kontanter eller kort utan du får en räkning som du sen betalar eller så kan du swisha.

Under terminstid kan du inte göra uppehåll i behandlingen. Du måste ha förutsättningar för att komma varje vecka under terminstid. Blir du sjuk någon vecka kan du naturligtvis lämna återbud, men om du t ex reser bort i två veckor eller mer kan psykoterapin komma att avbrytas. För att gå i psykoterapi hos oss ska du ha fyllt 18 år.

Vårt arbetssätt

Efter en inledande bedömning som görs av leg psykolog, blir patienten kontaktad av studentterapeuten för att bestämma tid för ett första möte. Vid de inledande två eller tre tillfällena kommer studentterapeuten göra en ingående genomgång av patientens aktuella och tidigare situation, och utifrån denna bestämmer sedan patient och terapeut tillsammans hur arbetet kan fortsätta.

Studentterapeuternas handledning

Alla studentterapeuter har kontinuerlig handledning hos erfaren handledare. Handledningen sker i handledningsgrupp om max fyra studenter. Vid den kortare formen (en termin) av psykoterapi så filmas alla terapier i handledningssyfte. Patienten finns naturligtvis med på filmen, men fokus är på att studera studentterapeutens arbete i terapirummet. Filmerna hanteras i ett slutet system på utbildningskliniken och visas inte utanför handledning, och de raderas när de inte längre behövs.

Kvalitetssäkring

Alla patienter på psykoterapimottagningen ska också fylla i bakgrundsdata och skalor kring hur de mår före och efter avslutad psykoterapi. Detta så att vi kontinuerligt kan utvärdera kvaliteten på våra psykoterapier. Vi vet genom det att våra patienter generellt uttrycker en hög grad av nöjdhet.

Att anmäla sig

Intresseanmälan görs via vårt journalsystem CTNotes. Du börjar med att skicka in dina kontaktuppgifter. Du får sedan ett mejl från CTNotes med en länk till ditt personliga konto där du gör själva intresseanmälan genom att svara på några frågor och beskriva vad du behöver hjälp med. Då intresseanmälan är personlig kommer du att behöva identifiera dig med Bank-ID.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.