Länkstig

Annika Björnsdotter

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Annika Björnsdotter

Bakgrund Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare inom KBT, specialist i klinisk psykologi samt PhD.

Min doktorsavhandling (disputation 2014) var en del av utvärdering och implementering av ett nytt föräldraträningsprogram i Sverige, Family Check-Up. Kontrollbetingelsen utgjordes av ett redan befintligt och utvärderat internetbaserat föräldraträningsprogram, iComet. Interventionen vände sig till föräldrar som hade barn i åldrarna 10-13 år med utåtagerande problembeteenden. Titeln på avhandlingen är: Evaluation of Family Check-Up and iComet: Effectiveness as well as Psychometrics and Norms for Parent Rating Scales.

Har sedan 2004 arbetat kliniskt med individuell behandling av framförallt vuxna men också ungdomar i privat regi.

Undervisning Jag undervisar främst på avancerad nivå på psykologprogrammets psykoterapikurser inom KBT. Handleder även psykologstudenterna i deras patientarbete. Undervisar även på psykoterapeutprogrammet och handleder uppsatser på olika nivåer.

Forskningsintresse Mina forskningsintressen handlar om intersektionen sexologi och KBT, ledarskapsträning och proaktivitet för att öka välbefinnande och hållbarhet.