Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Farmakologi

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. På sektionen för farmakologi undervisar vi i ämnet samt bedriver forskning som leder till ny kunskap om läkemedel.

Vår forskning

Forskningen vid sektionen syftar till att studera effekter av och föreslå nya användningsområden för befintliga läkemedel, samt till att söka uppslag till nya läkemedel. Vid sektionen bedrivs främst forskning som rör det centrala och perifera nervsystemets farmakologi samt forskning som rör farmakokinetiska mekanismer och läkemedelsmetabolism.

Forskargrupper

Forskargruppsledare – Forskargrupp/projekt

 

Studera hos oss

Kunskap om farmakologi är centralt för ett flertal professioner. Sektionen ansvarar för kurser i farmakologi inom åtta av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram och undervisning i ämnet sker inom ytterligare ett flertal kurser vid Sahlgrenska akademin.

Hitta till oss

Vi finns på Medicinaregatan 13 i Göteborg.