Göteborgs universitet
Bild
Foto: Josefin Bergenholtz

Fysiologi

Sektionen för fysiologi är en preklinisk enhet som i kraft av grundutbildningsansvar, forskning samt forskarutbildning i fysiologi utgör Sahlgrenska akademins kompletta miljö för fysiologiämnet. Sektionen utgörs av ämnesenheterna neurofysiologi, cirkulationsfysiologi, njurfysiologi, perinatalfysiologi, gastrofysiologi, endokrinologisk och metabol fysiologi.

Vår forskning

Vår forskning spänner brett över fysiologiområdet. Forskargrupperna samverkar både med varandra och med andra kliniska enheter, och vi har många internationella medarbetare.  Enheterna har en mycket god infrastruktur som är tillgänglig för alla och närheten både till Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Laboratoriet för Experimentell Biomedicin borgar för en god miljö för högklassig integrativ forskning i ämnet fysiologi.

Forskargrupper

Cirkulationsfysiologi

Endokrin fysiologi

Metabol fysiologi

Neurofysiologi 

Foto: Josefin Bergenholtz
Foto: Josefin Bergenholtz

Studera hos oss

Kunskaper i fysiologi är centrala för många av de yrkesgrupper som utbildas vid Sahlgrenska akademin. Vi ansvarar för utbildningen i fysiologi för blivande läkare, apotekare, tandläkare, logopeder och tandhygienister. Vi har en stor ämnesmässig bredd bland de fysiologiska områden som har speciell betydelse för de utbildningar och professioner som återfinns inom akademin.

Forskarutbildning

Sektionen arbetar med att säkerställa framtida ämneskompetens i fysiologi och fortsatt högklassig forskningsverksamhet i form av tillgång till disputerade fysiologer.

Postadress: Sektionen för fysiologi, Box 432, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 11, Göteborg
Leveransadress: Medicinaregatan 1G, 413 90 Göteborg