Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi
Box 430, 405 30 Göteborg

Våra verksamheter är geografiskt utspridda. Kontrollera med din mottagare vilken postadress som gäller.
Besöksadress
Institutionskansliet: Medicinaregatan 11

För övriga besöksadresser, se respektive verksamhet/person.
Leveransadress
Våra verksamheter är geografiskt utspridda. Kontrollera med din mottagare vilken leveransadress som gäller.

Utbildningsansvarig: Maria Johansson
Utbildningssamordnare: Annabella Rosén

Arbetsterapi

Audiologi

Farmaci/Apotekarprogrammet

Fysioterapi

Logopedi

Anna Zettergren, likabehandlingsrepresentant vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Likabehandlingsansvarig vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi är prefekten. Arbetet med likabehandlingsfrågor är delegerat till likabehandlingsrepresentant Anna Zettergren som även är institutionens representant i Sahlgrenska akademins likabehandlingskommitté.

Är du är intresserad av att stödja forskningen vid vår institution genom donation eller gåva? Du kan själv välja var dina pengar ska göra nytta.  Välkommen att kontakta oss!

Kontaktperson
Erik Falk, Biträdande administrativ chef

Tel: 031-786 34 39
Mobil: 0766-18 34 39
E-post: erik.falk@neuro.gu.se

Donationer och gåvor till myndigheter regleras i Ekonomistyrningsverkets ”Donationsförordning”.

Läs om forskningen vid institutionen.

Besöksadress: Medicinaregatan 11, Göteborg
Postadress: Box 430, 40530 Göteborg
E-post: inf@neuro.gu.se

ADMINISTRATIV CHEF

Jessica Engström

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF

Erik Falk

ADMINISTRATIV SAMORDNARE

Anna-Karin Norrman

PERSONAL / HR

Christina Claesson, personalsamordnare
Ewa Sampedro, personalhandläggare
Liselotte Nilsson, administrativ samordnare

EKONOMI

Pernilla Björling-Persson, ekonomisamordnare

UTBILDNING

Annabella Rosén, utbildningssamordnare
Maria Björkevik, forskarutbildningshandläggare

NEURO-IT

Tel: 031-786 35 19
E-post: it@neuro.gu.se

Markus Johansson, IT-samordnare
Oskar Bergström, IT-tekniker

KOMMUNIKATION

Josefin Bergenholtz, kommunikationssamordnare

Personal vid respektive sektionskansli:

Administrativ personal (Medarbetarportalen)