Bild
Pipettering med röd vätska
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Autonoma nervsystemet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Inom enheten bedrivs forskning som rör det autonoma nervsystemet. Vi försöker att besvara frågor som rör både farmakologi och fysiologi med utgångspunkt från sjukdomsmodeller. En stor del av vår forskning har som mål att identifiera hur vissa fysiologiska processer förändras i samband med sjukdom. För detta använder vi oss av ett stort antal farmakologiska verktyg. Det slutgiltiga målet i de flesta av våra projekt är att identifiera målstrukturer som kan utgöra angreppspunkten för nya läkemedel.

Aktuella forskningsprojekt

Nya substanser med effekt i de nedre urinvägarna
Forskningsledare: Gunnar Tobin 

Betydelsen av kvävemonoxid i de nedre urinvägarna
Forskningsledare: Michael Winder

Purinerg signalering och samspel mellan transmittorer
Forskningsledare: Patrik Aronsson

Inflammatoriska sjukdomar i nedre urinvägarna - kopplingen mellan urinblåsans funktion och kronisk prostatit
Forskningsledare: Michael Winder
Läs gärna mer på Västragötalandsregionens forskningswebb.

Autonom dysfunktion vid Parkinsons sjukdom
Forskningsledare: Thomas Carlsson

Sekretoriska mekanismer i tår- och salivkörtlar 
Forskningsledare: Michael Winder

Undersökning med mikroskåp
Foto: Josefin Bergenholtz

Medlemmar

Disputerade och seniora forskare

Michael Winder, docent, gruppledare
Patrik Aronsson, docent i farmakologi
Thomas Carlsson, docent i farmakologi

Gunnar Tobin, professor
Özgü Aydogdu, anknuten forskare

Doktorander

Renata Vesela, farmaceutisk vetenskap

Teknisk personal

Jenny Steen, biomedicinsk analytiker