Göteborgs universitet

Stipendier för utbildning

Här utlyser vi stipendier vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Stipendier för utbildning på grundnivå/avancerad nivå

Sektionen för fysiologi

Announcement for scholarship at undergraduate/advanced level in physiology (PDF)
Period: 2022-06-01 to 2022-07-13
Closing date: 2022-05-20
Announcement for scholarship – Physiology – Physical activity after gestational diabetes (PDF)
The Department of Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, hereby announces a
vacant scholarship at undergraduate/advanced level in Physical activity after gestational
diabetes.
Period: 2022-06-13 to 2022-07-24
Closing date is 2022-05-27
Announcement for scholarship – Intestinal physiology/mucosal immunology (PDF)
The Department of Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, hereby announces a
vacant scholarship at undergraduate level in mucosal biology/mucosal immunology
Period: 2022-06-06 to 2022-07-06
Closing date is 2022-05-27.
Announcement for scholarship – Intestinal physiology/mucosal immunology (PDF)
The Department of Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, hereby announces a
vacant scholarship at undergraduate level in mucosal biology/mucosal immunology.
Period: 2022-06-01 to 2022-08-31
Closing date is 2022-05-27.
Announcement for scholarship – Physiology – Control of body weight (PDF)
The Department of Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, hereby announces a vacant scholarship at undergraduate/advanced level in the research subject ‘control of body weight’.
Period: 2022-06-09 – 2022-07-29
Closing date is 2022-06-03
Announcement for scholarship – Physiology – Cholinergic anti-inflammatory signaling (PDF)
The Department of Physiology, Institute of Neuroscience and Physiology, hereby announces a vacant scholarship at undergraduate/advanced level in cholinergic anti-inflammatory signaling.
Period: 2022-08-29 to 2023-01-15
Closing date for application: 2022-06-14

Villkor för ett stipendium inrättat vid Göteborgs universitet  

  • stipendiet följer de av rektor fastställda regler (Dnr V 2018/1097)
  • stipendiet ges i utbildningssyfte och får inte utgöra ersättning för arbete som utföres för universitetets räkning
  • ett stipendium är inte en anställning, en stipendiat har därför inte rätt till några sociala förmåner så som sjukersättning, föräldraledighet, pension, semester.
  • traktamente utgår inte
  • försäkringsfrågan har beaktats
  • vid förhinder att nyttja stipendiet för avsett ändamål kan omprövning av beviljat stipendium ske.
  • mottagare som enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna självdeklaration ska i deklarationen lämna uppgift om erhållet stipendium.