Göteborgs universitet
Bild

Vår forskning

Vid institutionen bedrivs forskning över stora kunskapsområden, från molekyl till människa.

Bland de tillstånd som ägnas särskilt intresse kan nämnas de psykiatriska och neurologiska folksjukdomarna, demenssjukdomar, de neuropsykiatriska funktionshindren, ögonsjukdomar och de vanligt förekommande metabola och kardiovaskulära sjukdomarna.
Målet med forskningen är förstå de bakomliggande orsakerna till dessa sjukdomar. Vi arbetar också för att resultaten snabbt skall kunna återföras till vården i form av bättre diagnostik, behandling och läkemedel.

Ämnesområden och forskargrupper

Farmakologi

Vår forskning syftar till att studera effekter av och föreslå nya användningsområden för befintliga läkemedel, samt till att söka uppslag till nya läkemedel. Vid sektionen bedrivs främst forskning som rör det centrala och perifera nervsystemets farmakologi samt forskning som rör farmakokinetiska mekanismer och läkemedelsmetabolism.

Fysiologi

Vår forskning spänner brett över fysiologiområdet. Forskargrupperna samverkar både med varandra och med andra kliniska enheter, och vi har många internationella medarbetare. Enheterna har en mycket god infrastruktur som är tillgänglig för alla och närheten både till Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Laboratoriet för Experimentell Biomedicin borgar för en god miljö för högklassig integrativ forskning i ämnet fysiologi.

Hälsa och rehabilitering

Vi bedriver forskning inom arbetsterapi, audiologi, fysioterapi och logopedi med fokus på kunskapsbildning för att främja hälsa, utveckling och delaktighet i socialt och professionellt liv.

Klinisk neurovetenskap

Vi bedriver omfattande forskning i laborativ samt klinisk medicinsk verksamhet med stor samverkan mellan disciplinerna och de enskilda forskargrupperna. Våra områden: neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi, oftalmologi, rehabiliteringsmedicin och laborativ neurovetenskap.

Psykiatri och neurokemi

Forskningen vid sektionen för psykiatri och neurokemi är translationell och spänner över cell- och djurmodeller till kliniska studier och omfattande epidemiologisk forskning. Vi bedriver framgångsrik forskning inom bland annat bipolär sjukdom, beroendemedicin, åldrande, neurokemi och rättspsykiatri.

Nobelpristagare

Arvid Carlsson (1923-2018), farmakolog och professor emeritus på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, fick år 2000 Nobelpriset i medicin för sin banbrytande forskning om hjärnans signalsubstanser.