Länkstig

Enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I vår forskning studeras läkemedels upptag, fördelning och nedbrytning (metabolism) i kroppen (farmakokinetik) samt hur graden och hastigheten av dessa processer styr de farmakologiska effekternas intensitet och tidsförlopp (farmakodynamik). Flera av dessa processer kan variera mellan olika individer, mellan barn och vuxna och mellan friska och sjuka. Kunskap om och kvantifiering av dessa processer och hur de varierar mellan patienter är nödvändig för optimering av doseringsstrategier på individnivå.
Vi har forskningsfokus på behandling av globala fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar såsom malaria, HIV, tuberkulos samt sömnsjuka.

Medlemmar

Pär Matsson, professor

Michael Ashton, professor emeritus

Sofia Birgersson, universitetslektor

Angela Äbelö, universitetslektor

Antonio Carlesso, postdoktor

Emma Eckernäs, doktorand

Emma Inganäs, doktorand

Nattapon Jaisupa, doktorand

Alexis Rugamba, doktorand

MyLan Truong Eklund, doktorand