Bild
barnhänder med fingerfärg blandat i många olika kulörer
Foto: Sharon McCuthcheon/pexels.com
Länkstig

Neurotoxicity in cancer survivors

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Tack vare förbättrade behandlingsstrategier i kampen mot cancer i hjärnan, ser vi nu en ökning av långtidsöverlevande. Men priset för överlevnad är tyvärr högt. Kognition är en av de viktigaste hjärnfunktionerna som försämras, främst efter strålbehandling mot hjärnan. De mekanismer som leder till denna försämring av kognition är inte helt klarlagt, liksom hur det kan förhindras. Vår grupp studerar de strålningsinducerade biverkningarna med det övergripande målet att minska förekomsten och svårighetsgraden av dysfunktion i hjärnan.
Vårt fortsatta arbete inkluderar både kliniska och prekliniska studier. Exempelvis, kan biomarkörer användas för att förutse en individs väg mot ett kroniskt neurodegenerativt tillstånd efter strålbehandling mot hjärnan?

Medlemmar

Marie Kalm, gruppledare, docent
marie.kalm@gu.se

Yohanna Eriksson, doktorand (preklinisk)
Erik Fernström, doktorand (klinisk)
Rita Grandér, biomedicinsk analytiker