Göteborgs universitet
Bild
avhandlingar ligger på hög, händer som bläddrar i en
Foto: Josefin Bergenholtz

Vår forskarutbildning

Vill du fördjupa dig och bidra med ny kunskap inom ditt ämne? Utbildning på forskarnivå ger dig fördjupade ämneskunskaper, färdigheter i forskningsmetodik och erfarenhet av forskning.

Vid institutionen utbildar vi framtida experter inom farmaceutisk vetenskap, medicinsk vetenskap, medicinsk basvetenskap och vårdvetenskap. Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, som motsvarar fyra års heltidsstudier, och avslutas som regel med en doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avsluta sin utbildning med licentiatexamen (120 högskolepoäng).