Navigate to video: Lars Westberg professor i farmakologi
Video (1:29)
Lars Westberg professor i farmakologi
Bild
Länkstig

Social Neuroscience and Pharmacology

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I vår forskning undersöker vi hur hormoner och signalsubstanser påverkar sociala beteenden och relaterade psykiatriska tillstånd, främst i autismspektrumstörningar. Vi har i humangenetikstudier visat samband mellan oxytocingener och sociala beteenden relevanta för individer med autism t.ex. känslo-igenkänning, socialt minne, anknytnings-beteenden och aggression. I experimentella studier med människor, möss och zebrafiskar har vi visat att oxytocin är relevant för beteenden som ses hos individer med autism. I vår pågående forskning använder vi farmakologiska, neuroanatomiska och beteende-studier i transgena och muterade zebrafiskar för att undersöka utvecklingen av den sociala hjärnan och socialt beteende.

Gruppmedlemmar