Länkstig

Social Neuroscience and Pharmacology

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi studerar hur gener relaterade till hormoner och neurotransmittorer är associerade med beteenden och risken för psykiatriska störningar.
För att förstå genetiken och neurobiologin bakom autism kombineras studier av människor med experimentella studier på försöksdjur. Gruppen har visat samband mellan oxytocingener och sociala beteenden som är relevanta för individer med autism, t.ex. känsloigenkänning, socialt minne, anknytnings-beteende och aggression. I experimentella studier med möss och zebrafisk har vi avslöjat att oxytocin är relevant för beteenden hos individer med autism.
I vår pågående forskning utvecklar vi ytterligare metoder för farmakologiska och beteendestudier i genetiskt modifierade zebrafiskar.

Bakgrund

Över hela världen drabbas 1 % av befolkningen av allvarlig autism vilket avsevärt ökar risken för andra psykiatriska tillstånd. Även om det inte finns någon farmakologisk behandling ännu har lovande resultat framkommit i studier som visar att intranasalt oxytocin främjar uppmärksamhet på sociala ledtrådar och lindrar symtom hos autistiska patienter. Även om mänskliga genetiska studier har genererat en lång lista över riskgener och möjliggjort utveckling av djurmodeller med stark konstruktionsgiltighet, har musmodeller med mycket lovande prekliniska fynd inte kunnat överföras till effektiva behandlingar.

Vår forskning

Eftersom autistiska individer har brister i att bearbeta social information från visuella signaler, såsom ögon och ansikten, menar vi att det är nödvändigt att komplettera undersökningar på gnagare, som nästan uteslutande förlitar sig på luktande kemosignalering, med undersökningar på zebrafisk, vilka bearbetar social information med hjälp av sina visuella system. Oxytocinreceptorn i hjärnområden som bearbetar visuell information är mycket relevant för sociala interaktioner och för autismens patofysiologi.

I våra nyligen genomförda studier fann vi att vuxna zebrafiskar, behandlade med en oxytocinreceptorantagonist, eller som saknar oxytocinreceptorer, uppvisar mindre uppmärksamhet på medvetande. Detta är ett optimalt system för att avslöja många olösta frågor angående oxytocinåtgärder i autismens visionsbaserade sociala brister.

Forskargruppen jobbar nu för att avslöja de neurala mekanismer genom vilka oxytocin underlättar sociala interaktioner, specifikt som svar på visuella sociala stimuli, genom att studera förhållandet mellan oxytocin och sociala brister hos zebrafisk hos vuxna.

I vår pågående forskning utvecklar vi nya metoder för farmakologiska och beteendestudier, särskilt ’high-throughput-drug-screens’ i genetiskt modifierade zebrafiskar.

Medlemmar

  • Lars Westberg, professor, gruppledare
  • Pierre Cronell, doktorand
  • Soaleha Shams, postdoktor
  • Susanne Henningsson, forskare
  • Geoffrey Aliti, forskningsbiträde
  • Lindsay Zentveld Einarsson, biomedicinsk analytiker
Video (1:29)
Lars Westberg professor i farmakologi