Göteborgs universitet
Bild

Om oss

Vår institution är en del av Sahlgrenska akademin – den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi bedriver omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden, från molekyl till människa. Vi samverkar med organisationer, företag, föreningar och individer för att bidra till lokal och regional utveckling.

Vår verksamhet i siffror*

Våra medarbetare

  • 417 anställda
  • 58 professorer

Vår forskning

  • 251 miljoner kronor i externa forskningsbidrag
  • ca 1000 peer-review artiklar per år
  • ca 30 disputationer per år

Vår utbildning

  • 1087 helårsstudenter på grund och avancerad nivå
  • 180 aktiva forskarstuderande
  • Vi har 5 utbildningsprogram på grundnivå och omfattande undervisningsuppdrag på flera andra program samt kurser på avancerad nivå, uppdragsutbildning m.m.

* Siffrorna avser 2023

Organisation

Verksamheten utgörs av fem sektioner: farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. Vi har ett centralt kansli med samordnar- och handläggarfunktioner som stöttar ledning och verksamhet på sektionsnivå. Vid varje sektion finns även ett kansli med administrativ personal inom utbildning, ekonomi och HR.

Hitta till oss

Vår undervisning bedrivs i huvudsak på Medicinareberget och Hälsovetarbacken i Göteborg. Vi har preklinisk forskning i universitetets lokaler samt klinisk forskning som bedrivs på bland annat sjukhus, habilitering och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Kontrollera med din mottagare vilken besöks-, post- eller leveransadress som gäller.