Länkstig

Klinisk farmakokinetik och farmakogenetik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi studerar läkemedels farmakokinetiska profiler, hur det kopplas till effekt och biverkningar och hur profilerna förändras i patienter med avseende på olika genetiska variationer.

Inom områden som infektionssjukdomar och onkologi studerar vi läkemedels farmakokinetiska profiler. Vi karaktäriserar läkemedels absorption, distribution, metabolism och utsöndring i olika patientgrupper med hänsyn till kovariater såsom ålder, kön, kroppsvikt, annan läkemedelsbehandling och genetik. Preklinisk men framförallt klinisk data analyseras med icke-kompartmentanalys och populationsfarmakokinetisk modellering. Kopplingen mellan läkemedlens tids-koncentrationsprofiler och dess önskvärda effekt samt biverkningar utvärderas i olika patientgrupper och hos patienter med olika genetik.

Stort fokus läggs på utveckling av bioanalytiska metoder för att kvantifiera läkemedelskoncentrationer i plasma och andra matriser men även metabolitidentifiering.

Gruppmedlemmar

  • Sofia Birgersson, forskargruppsledare
  • Alexis Rugamba, doktorand
  • Ahlam Khudhur, student
  • Kurt-Jürgen Hoffmann, PhD, senior konsult