Länkstig

Rationell och säker läkemedelsbehandling — evidens till nytta för patient och samhälle

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskargruppens övergripande mål är att på vetenskapliga grunder verka för rationell och säker läkemedelsbehandling. Då läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden i sjukvården, är målsättningen att generera evidens som kan bidra till bättre sjukvård.

Våra forskningsprojekt sträcker sig mellan allt från interventionsstudier till valideringsstudier. Vi har ett fokus på läkemedelsbehandling i klinisk praxis och använder både kliniska patientmaterial och registerdata. När det gäller det sistnämnda har vi lång erfarenhet av det svenska Läkemedelsregistret som vi länkat med såväl nationella som regionala register. Mer specifikt pågår forskning om hur man kan mäta läkemedelsbehandling, interventioner för bättre läkemedelsbehandling och läkemedelskoncentrationer efter fetmakirurgi.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare

Susanna Wallerstedt, forskningsledare, professor i farmakoterapi, överläkare i klinisk farmakolog

Forskarstuderande

Naldy Parodi López, doktorand/specialistläkare i allmänmedicin
Carina Tukukino, doktorand/leg sjuksköterska och barnmorska

Externa samarbetspartners

Magnus Axelsson, med dr/överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Johan Lönnbro, med dr/överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Staffan Svensson, med dr/specialistläkare i klinisk farmakologi och allmänmedicin, Hjällbo vårdcentral