Länkstig

Rationell och säker läkemedelsbehandling — evidens till nytta för patient och samhälle

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskargruppens övergripande mål är att på vetenskapliga grunder verka för rationell och säker läkemedelsbehandling. Då läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden i sjukvården, är målsättningen att generera evidens som kan bidra till bättre sjukvård.

Våra forskningsprojekt sträcker sig mellan allt från interventionsstudier till valideringsstudier. Vi har ett fokus på läkemedelsbehandling i klinisk praxis och använder både kliniska patientmaterial och registerdata. När det gäller det sistnämnda har vi lång erfarenhet av det svenska Läkemedelsregistret som vi länkat med såväl nationella som regionala register. Mer specifikt pågår forskning om hur man kan mäta läkemedelsbehandling, interventioner för bättre läkemedelsbehandling och läkemedelskoncentrationer efter fetmakirurgi.

Medlemmar

Forskningsledare

Susanna Wallerstedt, professor i farmakoterapi, överläkare i klinisk farmakologi

  • Magnus Axelsson, med dr och läkare med specialistkompetens i klinisk farmakologi
  • Björn Belfrage, läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
  • Anders Koldestam, läkare med specialistkompetens i geriatrik
  • Johan Lönnbro, postdoc och läkare under specialistutbildning i internmedicin
  • Karin Nylén, med dr och läkare med specialistkompetens i internmedicin, neurologi och klinisk farmakologi
  • Naldy Parodi Lopez, doktorand och läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
  • Christina Sjöberg, med dr och läkare med specialistkompetens i geriatrik
  • Staffan Svensson, postdoc
  • Carina Tukukino, doktorand och legitimerad sjuksköterska och barnmorska
  • Ulrika Wall, med dr och läkare med specialistkompetens i internmedicin och klinisk farmakologi