Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Hälsa och rehabilitering

Vid sektionen för hälsa och rehabilitering bedriver vi utbildning och forskning inom arbetsterapi, audiologi, fysioterapi och logopedi.

Forskarutbildning

Vid sektionen är cirka 30 doktorander inskrivna. Flera av avhandlingsarbetena bedrivs i samarbete med Västra Götalandsregionen. Vi har regelbundna doktorandseminarier vid de olika enheterna.

Vår forskning

Vi har en kreativ forskningsmiljö och ett brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen syftar till kunskapsbildning för att främja hälsa, utveckling och delaktighet för alla åldrar, från barn till äldre personer.

Forskargrupper och projekt

ARBETSTERAPI

Forskning inom arbetsterapi baseras på ämnet aktivitetsvetenskap, som omfattar kunskap om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och ta kontroll över sitt liv, och innefattar kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Samverkan

AUDIOLOGI

Forskningsområdet sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar, samt genetisk hörselnedsättning.

Forskning inom audiologi
Forskningsledare: André Sadeghi

Forskningsprojekt

 

FYSIOTERAPI

Fysioterapi omfattar kunskapen om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum står förståelse av kroppen, dess rörelse och funktion samt interaktion med andra och med miljön. Ett gemensamt mål för forskning vid enheten för fysioterapi är att öka kunskapen om hur fysisk aktivitet och träning kan användas för att förbättra hälsa och fysisk/psykologisk funktion hos personer med olika slags begränsningar, till exempel till följd av sjukdom.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Samverkan

  • Skador i nacke och nervsystem och associerade besvär – utredning och behandling
    Docent Lina Bunketorp Käll

Kontakta oss

Arbetsterapi och fysioterapi
Postadress: Sektionen för hälsa och rehabilitering, Box 455, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe, hus 2, Göteborg.

Audiologi och logopedi
Postadress: Sektionen för hälsa och rehabilitering, Box 452, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 8B, Göteborg.