Länkstig

Parkinsonbehandling

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi bedriver klinisk och basal forskning om farmakologisk behandling av Parkinsons sjukdom med särskilt fokus på symtomkartläggning med objektiva mätmetoder av rörelserelaterade symtom. Vi studerar också symtomlindrande behandling av icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom. Ett övergripande mål är att uppnå bättre symtomlindring med hjälp av läkemedel som finns idag.