Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Toni Ilievski

Fakultetssekreterare

Samhällsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Toni Ilievski

Som fakultetssekreterare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är jag handläggare för fakultetens styrelse, styrelsens arbetsutskott, den lokala arbetsmiljökommittén samt för fakultetens MBL-ärenden.

Jag handlägger och samordnar de val som är aktuella för fakulteten samt handlägger uppgifter som rör den samlade årsuppföljningen. Jag arbetar nära dekanus och kanslichef med alla förekommande förvaltningsfrågor. Jag arbetar självständigt med framtagande av regel- och policydokument, och i utveckling av administrativa rutiner .