Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Kurspaket
AK100
Avancerad nivå
100 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kurspaketet ges på helfart, dagtid som ordinarie utbildning.

 • Termin 1: Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, 30 hp.
 • Termin 2: Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, AKU130, 30 hp.
 • Termin 3: Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240, 40 hp.

Kursen Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, består av en fördjupad svenskkurs med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom farmacin.

Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240 ger dig en djupare insikt i svenska författningar och förmåga att tillämpa dessa samt praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Kursen Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige (AKU130) syftar till att uppdatera dina befintliga kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik, kommunikation m.m. samt sätta dessa i ett svenskt perspektiv.

Inplaceringstest

Innan utbildningen påbörjas genomgår alla antagna studenter ett
test i svenska. Testet genomförs i Göteborg och liknar det s.k.
Tisus-testet till utformning. Du som genom testet uppvisar att du har
kunskaper motsvarande denna nivå kommer att ges möjlighet att ansöka om
tillgodoräknande av den första terminen och kan i så fall påbörja
utbildningen höstterminen 2021. Du kommer därmed att få en kortare
utbildningstid (två terminer).

  Behörigheter och urval

  Förkunskapskrav

  Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning motsvarande en svensk apotekarexamen (som är en yrkesexamen på avancerad nivå om 300 högskolepoäng inklusive sex månaders apotekspraktik). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

  Instruktioner för ansökan

  Vilka dokument ska bifogas i samband med ansökan?

  Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet.

  Läs mer om Instruktioner för ansökan

  Praktik

  I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Studenterna kan placeras på apotek över hela Sverige.

  Efter studierna

  Har du med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 100 högskolepoäng, kan du efter ansökan få ett intyg över godkänt kurspaket. Intyget använder du för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som apotekare.

  Så är det att plugga

  Undervisningen

  Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, seminarier, gruppvisa möten samt praktik på öppenvårdsapotek. Vissa undervisningsmoment/kurser kan läsas tillsammans med studenter på receptarie- och/eller apotekarprogrammet. I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska.Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet har utvecklats i nära samarbete med Uppsala universitet med målsättningen att de båda utbildningarna innehållsmässigt skall överensstämma. Observera att utbildningen vid Göteborgs universitet inte ges på distans utan som så kallad campusundervisning.

  Lokaler

  Kurserna ges vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Studenterna kan placeras på apotek över hela Sverige.