Länkstig

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Kurspaket
AK100
Avancerad nivå
100 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20450
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Utbildningen vänder sig till dig som har en utbildning till apotekare från land utanför EU/EES/Schweiz och som vill kunna ansöka om svensk apotekarlegitimation. Utbildningen sträcker sig över drygt tre terminer, alla med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Den första terminen består av en fördjupad kurs i svenska, vilket följs av två terminer med teoretisk och praktisk utbildning.

Om utbildningen

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av tre kurser:
•    Språkintroduktion till akademiska studier för utländska apotekare, 30 hp
•    Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, 30 hp
•    Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, 40 hp

Den första terminen läser du kursen Språkintroduktion till akademiska studier för utländska apotekare. Det är en kurs i svenska med inriktning mot farmaci i ett svenskt sammanhang. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning i det svenska språk som används inom farmacin.

Under termin två läser du kursen Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige. Kursen syftar till att uppdatera dina kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik och kommunikation samt att sätta dessa i ett svenskt perspektiv.

Under den tredje och sista terminen läser du om läkemedel i det svenska samhället. Den här kursen ger dig en djupare insikt i svenska författningar samt förmåga att tillämpa dessa. Du får även praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning motsvarande en svensk apotekarexamen (som är en yrkesexamen på avancerad nivå om 300 högskolepoäng). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Vilka dokument ska bifogas i samband med ansökan?

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning och relevant arbetslivserfarenhet.

Praktik

I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Du kan placeras på apotek över hela Sverige.

Efter studierna

Med godkänt resultat på alla tre kurserna kan du ansöka om legitimation som apotekare. Ansökan görs till Socialstyrelsen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du kommer att få träna dig i ett självständigt arbetssätt. Undervisningen sker som föreläsningar, seminarier, gruppvisa möten samt praktik på öppenvårdsapotek. Vissa undervisningsmoment/kurser kan läsas tillsammans med studenter på receptarie- och/eller apotekarprogrammet. I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska.

Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet har utvecklats i nära samarbete med Uppsala universitet med målsättningen att de båda utbildningarnas innehåll skall stämma överens. Observera att utbildningen vid Göteborgs universitet inte ges på distans utan som så kallad campusundervisning.

Lokaler

Kurserna ges vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Läs mer om lokaler