Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Uppdragsutbildning

Har ni önskemål om kurser och vidareutbildning? Vi kan skräddarsy utbildning efter era behov.

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift (full kostnadstäckning). Kostnaden varierar mellan olika kurser beroende på kursens längd och innehåll. Uppdragsutbildning håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen och studenterna får högskolepoäng och studieintyg. 

 • Arbetsterapi
 • Audiologi
 • Barn och ungdomspsykiatri
 • Biofarmaci
 • Farmakologi
 • Fysiologi
 • Fysioterapi
 • Klinisk neurofysiologi
 • Logopedi
 • Neurokemi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Rättspsykiatri

Sektionen för farmakologi (Farmakologi och biofarmaci)
Sektionschef: Michael Winder

Sektionen för fysiologi
Sektionschef: Lars-Gunnar Pettersson

Sektionen för hälsa och rehabilitering (Arbetsterapi, audiologi, fysioterapi och logopedi)
Sektionschef: Kristina Holmgren

Sektionen för klinisk neurovetenskap (Neurologi, oftalmologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, rehabiliteringsmedicin)
Sektionschef: Katharina Stibrant Sunnerhagen

Sektionen för psykiatri och neurokemi (Psykiatri, neurokemi, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri)
Sektionschef: Henrik Zetterberg