Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Francis Löfvenholm

Om uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en universitetskurs som köps av en arbetsgivare. Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som ordinarie utbildning, och kursdeltagaren får högskolepoäng och studieintyg. Kostnaden varierar beroende på uppdragsutbildningens längd och innehåll.

Beställa uppdragsutbildning

Som chef kan du beställa ett totaluppdrag, alltså en hel uppdragsutbildning för dina medarbetare. Du kan beställa en av våra befintliga uppdragsutbildningar eller en helt ny. Vi kan skapa längre eller kortare uppdragsutbildningar på grundläggande eller avancerad nivå inom neurovetenskap, fysiologi och psykiatri. Du väljer själv hur involverad du vill vara i utvecklingen av uppdragsutbildningen. 

Ansöka om plats på kurs

På vissa av våra uppdragsutbildningar kan arbetsgivare köpa enstaka platser. Du som vill gå kursen kan själv söka en plats, men din arbetsgivare måste godkänna och skriva under ansökan.

Neurologi, rehabilitering och psykiatri

Vi på sektionen för klinisk neurovetenskap har lång erfarenhet av att ta fram uppdragsutbildningar inom ämnen som neurologi, oftalmologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, rehabiliteringsmedicin, psykologi och psykiatri.  Våra uppdragsutbildningar har ofta en tvärvetenskaplig profil och fokuserar på olika aspekter av patientens problematik. Uppdragsutbildningarna är alltid förankrade i aktuell vetenskap, välplanerade och examineras som andra kurser på universitetet.

Mer information: 

modell av en hjärna

Ortoptistutbildning

En ortoptist undersöker, diagnostiserar och behandlar samsynsproblematik och synnedsättningar hos barn och vuxna. Ortoptister arbetar i många olika verksamheter, bland annat inom ögonsjukvård, neurosjukvård, rehabilitering och skolhälsovård. Planerad kursstart för kommande ortoptistutbildning är höstterminen 2021.

Läs mer: Ortoptistutbildning

Logopedi

Logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter och vilka konsekvenser de får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Foto: Josefin Bergenholtz

Övriga ämnen

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi har vi en bred och djup kompetens och ämnesansvar för 16 olika ämnen. Du är välkommen att kontakta oss vid intresse för andra ämnen än de som nämnts ovan. 

Kontaktinformation

Sektionen för farmakologi

Ämnen: Farmakologi och biofarmaci)
Sektionschef: Michael Winder

Sektionen för fysiologi
Sektionschef: Lars-Gunnar Pettersson

Sektionen för hälsa och rehabilitering 

Ämnen: Arbetsterapi, audiologi, fysioterapi och logopedi
Sektionschef: Christina Persson

Sektionen för klinisk neurovetenskap

Ämnen: Neurologi, oftalmologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och rehabiliteringsmedicin
Sektionschef: Katharina Stibrant Sunnerhagen

Sektionen för psykiatri och neurokemi 

Ämnen: Psykiatri, neurokemi, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri
Sektionschef: Henrik Zetterberg

Våra ämnen

 • Arbetsterapi
 • Audiologi
 • Barn och ungdomspsykiatri
 • Biofarmaci
 • Farmakologi
 • Fysiologi
 • Fysioterapi
 • Klinisk neurofysiologi
 • Logopedi
 • Neurokemi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Rättspsykiatri