Bild
Två studenter jobbar tillsammans i ett kemilabb
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Apotekarprogrammet

Program
F2APP
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G04C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Apotekarprogrammet är utbildningen för dig som vill lära dig allt om läkemedel – effekter, framställning och användning. Utbildningen är forskningsförberedande och innehåller kurser i kemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi och farmaci. Som legitimerad apotekare kan du exempelvis arbeta inom läkemedelsindustrin, på apotek, inom övrig hälso- och sjukvård, på statliga myndigheter eller forska vid universitet, i Sverige och internationellt.

Om utbildningen

På apotekarprogrammet kommer du under de första sju terminerna lära dig om läkemedels bakgrund och struktur, samt hur de utvecklas, verkar, tillverkas och används. Stor vikt läggs vid förståelse av de biologiska och biokemiska förlopp som läkemedel påverkar och som har inverkan på läkemedels funktion. Du kommer att läsa kurser inom ämnesområdena kemi och molekylärbiologi, kemiteknik, biomedicin, fysiologi samt farmakologi och farmaci. De specifika kurser som ingår på apotekarprogrammet kan du se i programöversikten.

Under termin åtta fördjupar du dina kunskaper med valbara fördjupningskurser. Termin nio ägnar du helt åt examensarbete – ett projekt där du får möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom det specialområde du valt, antingen i Sverige eller utomlands. Utbildningens sista termin utgörs av en praktikperiod på apotek i Sverige.

Är du nyfiken på forskning? Utbildningen ger en bred bas för forskning inom det farmaceutiska området. Under sommaren är det ganska vanligt att studenter på programmet hjälper forskare vid universitet.

Har du frågor eller är nyfiken på hur det är att studera vid apotekarprogrammet på Göteborgs universitet, ta chansen att ställa dina frågor direkt till en apotekarstudent från apotekarstudenternas utbildningsråd (AUR) på aur@saks.gu.se. Om du har frågor kring utbildningens innehåll, ansökan eller andra frågor av administrativ karaktär, kontakta studievägledaren. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under utbildningen får du göra sammanlagt sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på apotek. Du får en tidig kontakt med yrket genom en månads praktik på termin 5. Resten av praktiken gör du under sista terminen, termin 10, på ett öppenvårdsapotek i Sverige.

Efter studierna

Apotekarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som efter 5 år leder till apotekarexamen (Degree of Master of Science in Pharmacy). Därefter kan du ansöka om legitimation som apotekare hos Socialstyrelsen.

Forskning

Apotekarprogrammet är en forskningsförberedande utbildning som ger en bred bas för forskning inom det farmaceutiska och medicinska området. Efter utbildningen är du behörig att ansöka till forskarutbildning vid universitet i Sverige och internationellt. Det finns även andra möjligheter till en karriär inom forskning och utveckling, exempelvis via läkemedelsföretaget AstraZenecas Graduate Programs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges som föreläsningar, gruppundervisning och
handledd praktik. Ett annat viktigt inslag i undervisningen är
praktiska laborationer. Djurexperiment kan förekomma. Redovisningar och
examinationsformer varierar för att främja olika professionella mål. En stor
del av kurslitteraturen är på engelska och undervisningen kan på vissa kurser
ske helt eller delvis på engelska.

Har du frågor eller är nyfiken på hur det är att studera vid apotekarprogrammet på Göteborgs universitet, ta chansen att ställa dina frågor direkt till en apotekarstudent från apotekarstudenternas utbildningsråd (AUR) på aur@saks.gu.se.

Studier utomlands

Om du är intresserad av att studera utomlands finns det bra möjligheter att göra det. Göteborgs universitet har många partneruniversitet runt om i världen. Kurser på apotekarprogrammet kan bytas mot motsvarande kurser på partneruniversiteten. När du kommer hem tillgodoräknas de i utbildningen.

Läs mer om studier utomlands