Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter jobbar tillsammans i ett kemilabb
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Apotekarprogrammet

Program
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19732
Ansökan stängd

Kort om programmet

Apotekarprogrammet är utbildningen för dig som vill bli expert på läkemedel. Du kommer lära dig om läkemedels ursprung, framställning och användning. Utbildningen är såväl bred som djup, och innehåller farmacirelaterade ämnen som kemi, biovetenskap och samhällsinriktade ämnen. Som legitimerad apotekare kan du exempelvis arbeta på apotek, inom övrig hälso- och sjukvård, läkemedelsindustri eller på statliga myndigheter, i Sverige och internationellt.

Om utbildningen

På apotekarprogrammet kommer du under de första sju terminerna lära dig om läkemedels bakgrund och struktur, samt hur de utvecklas, verkar, tillverkas och används. Stor vikt läggs vid förståelse av de biologiska och biokemiska förlopp som läkemedel påverkar och som har inverkan på läkemedels funktion.
Du läser bland annat:

  • kemi
  • cellbiologi
  • farmaceutiska ämnen, såsom farmakologi (inklusive farmakodynamik: hur läkemedel verkar),
  • farmakokinetik (läkemedlets väg igenom kroppen),
  • läkemedelsbehandling,
  • läkemedelsformulering,
  • samhällsfarmaci

Andra ämnen som du läser är:

  • läran om kroppens funktioner
  • sjukdomslära
  • statistik

Under termin åtta fördjupar du dina kunskaper med valbara fördjupningskurser. Termin nio ägnar du helt åt examensarbete – ett projekt där du får möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom det specialområde du valt, antingen i Sverige eller utomlands.
Utbildningens sista termin utgörs av en praktikperiod på apotek i Sverige.
Är du nyfiken på forskning? Utbildningen ger en bred bas för forskning inom det farmaceutiska området. Under sommaren är det ganska vanligt att studenter på programmet hjälper forskare vid universitet. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under utbildningen får du göra sex månaders praktik på
apotek. För att du ska få en tidig kontakt med yrket gör du en månads praktik på
termin 5, resten av praktiken gör du sista terminen, termin 10 (på
öppenvårdsapotek i Sverige).

Efter studierna

Apotekarprogrammet
är en akademisk yrkesutbildning som efter 5 år leder till apotekarexamen
(Degree of Master of Science in Pharmacy). Därefter kan du ansöka om
legitimation som apotekare hos Socialstyrelsen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges som föreläsningar, gruppundervisning och
handledd praktik. Ett annat viktigt inslag i undervisningen är
praktiska laborationer. Djurexperiment kan förekomma. Redovisningar och
examinationsformer varierar för att främja olika professionella mål. En stor
del av kurslitteraturen är på engelska och undervisningen kan på vissa kurser
ske helt eller delvis på engelska.

Studier utomlands

Om du är intresserad av att studera utomlands finns det bra möjligheter att göra det. Göteborgs universitet har många partneruniversitet runt om i världen. Kurser på apotekarprogrammet kan bytas mot motsvarande kurser på partneruniversiteten. När du kommer hem tillgodoräknas de i utbildningen.

Läs mer om studier utomlands