Bild
Human Protein Atlas
Foto: Pär Matsson
Länkstig

Cellular and Molecular Pharmacokinetics

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi studerar hur läkemedelsmolekyler absorberas av människokroppen, hur de fördelas till olika vävnader och hur de elimineras genom metabolism och utsöndring.

Vi studerar hur läkemedelsmolekyler absorberas av människokroppen, hur de fördelas till olika vävnader och hur de elimineras genom metabolism och utsöndring.

Vårt fokus är på de inblandade cellulära och molekylära mekanismerna, och vi studerar dessa genom en kombination av biofysiska och cellbaserade experiment, tekniker för molekylär avbildning och datormodellering och -simulering.

Vi är särskilt intresserade av hur celler hanterar nya klasser av läkemedelsmolekyler med utmanande farmakinetik, inklusive större syntetiska molekyler såsom makrocykler och målinriktade proteinnedbrytare (PROTACs) och biologiska molekyler som oligonukleotid- och peptidbaserade läkemedel.

Följande projekt finns utförligt beskrivna på engelska: 

  • Intracellular drug exposure
  • Pharmacokinetics of non-traditional drug classes
  • Membrane transporters in drug disposition
  • Computational drug disposition modeling

Läs mer på engelska sidan >>>

Gruppmedlemmar

Pär Matsson
Forskargruppsledare

Emma Inganäs
Doktorand

Goran Khodayari
Examensarbete apotekarprogrammet

Anna Nyback
Projektarbete läkarprogrammet