Göteborgs universitet

Donationer och gåvor

Forskning behövs för att utveckla bättre och effektivare behandlingar och metoder för att bromsa och bota sjukdomar. Forskning förändrar liv.

Är du är intresserad av att stödja forskningen vid vår institution genom donation eller gåva? Du kan själv välja var dina pengar ska göra nytta. 

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktperson
Erik Falk, Biträdande administrativ chef

Tel: 031-786 34 39
Mobil: 0766-18 34 39
E-post: erik.falk@neuro.gu.se

Donationer och gåvor till myndigheter regleras i Ekonomistyrningsverkets ”Donationsförordning”.