Göteborgs universitet
Länkstig

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Är du intresserad av dykerifysiologi och hyperbarmedicin? Vill du kunna genomföra hälsokontroller för dykning? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder löpande nya kurstillfällen.

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Efter genomgången kurs erhåller du behörigheten "EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers" som fastställs av The European Diving Technology Committee. Behörigheten är giltig i fem år och därefter behöver man visa att man har uppdaterat sig med ny kunskap, ny forskning och erfarenhet för att förlänga sin behörighet ytterligare fem år.

 • Omfattning högskolepoäng: 1,5 hp
 • Kurskod: MED522
 • Studietakt: 100% under en vecka (två dagar för hemtentamen och tre dagar med föreläsningar och examination)
 • Pris: 12 000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
 • Plats: Medicinaregatan 16, Göteborg

Behörighetskrav

 • läkare som behöver kunna utfärda tjänstbarhetsintyg
 • färdiga och blivande specialister i arbetsmedicin, arbets- och miljömedicin samt företagshälsovård

Kursinnehåll

 • Kursen ger kännedom om grundläggande begrepp inom det arbetsfysiologiska området samt om bedömning av tjänstbarhet i dykeriarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet 2019:3.
 • Fysiologiska och psykologiska reaktioner på stor fysisk belastning i extrema miljöer;
 • Dykeri- och hyperbarmedicin
 • Metoder för bestämning och bedömning av arbetsförmåga
 • Hälsoundersökningens innehåll och logistik
 • Anvisning och tillämpning av föreskrift avseende dessa arbeten

Vid kursen får deltagarna protokoll för tjänstbarhetsbedömningar och frågeformulär som kan användas i samband med dessa undersökningar. Exempel ges på hur laboratorieundersökningar kan utformas på ett effektivt sätt, hur företagssköterskor kan medverka i undersökningarna och träning i utfärdande av tjänstbarhetsbedömning utifrån olika fallbeskrivningar.

Kursplan

Litteraturlista

Nästa kurstillfälle

Kursen kommer att ges 8-10 november (6-7 hemarbete) 2023, vid minst 10 sökande. 
Man kan lägga dessa två dagar när som helst före kursen.

Anmälan

Ifylld anmälan (se blankett nedan) kan scannas och skickas via e-post till kursadministratör Madeleine Modig, senast den 10 oktober 2023

  Kursen vänder sig till läkare som har behörigheten EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers och som vill förlänga sin behörighet. Kursen ger dig ytterligare 5 års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning enligt AFS 2005:6.

  Om kursen

  • Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 A , Göteborg
  • Pris: 1 200 kr, exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

  Innehåll

  • Nyheter inom dykfysiologi
  • Diabetes/astma och arbeten som kräver hög fysisk ansträngning och vid sportdykning
  • Undersökning av tjänstbarhet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och lämplighet för sportdykning
  • Tjänstbarhet och lämplighet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och vid sportdykning.
  • Diskussioner kring patientfall
  • Webbresurser och nätverk, FHV-metodik, SANMA, EDTC, EUBS, UHMS

  Kontakt

  Kursledning
  Mats Hagberg
  Hans Örnhagen
  Lena Ehrenström

  Hitta läkare med EDTC-behörighet

  Dykläkare som vill anmäla sig/registrera sig gör det på www.edmd.eu. Här kan du som dykare också söka efter en dykläkare. Tyvärr fungerar detta inte helt tillfredställande för Sverige i dagsläget men en alternativ lösning är på gång.