Göteborgs universitet
Länkstig

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Är du intresserad av dykerifysiologi och hyperbarmedicin? Vill du kunna genomföra hälsokontroller för dykning? Då ska du gå en kurs hos oss. Vi erbjuder löpande nya kurstillfällen.

Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Efter genomgången kurs erhåller du behörigheten "EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers" som fastställs av The European Diving Technology Committee. Behörigheten är giltig i fem år och därefter behöver man visa att man har uppdaterat sig med ny kunskap, ny forskning och erfarenhet för att förlänga sin behörighet ytterligare fem år.

 • Omfattning högskolepoäng: 1,5 hp
 • Kurskod: MED522
 • Studietakt: 100% under en vecka (två dagar för hemtentamen och tre dagar med föreläsningar och examination)
 • Pris: 12 000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
 • Plats: Medicinaregatan 16, Göteborg

Behörighetskrav

 • läkare som behöver kunna utfärda tjänstbarhetsintyg
 • färdiga och blivande specialister i arbetsmedicin, arbets- och miljömedicin samt företagshälsovård

Kursinnehåll

 • Kursen ger kännedom om grundläggande begrepp inom det arbetsfysiologiska området samt om bedömning av tjänstbarhet i dykeriarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet 2019:3.
 • Fysiologiska och psykologiska reaktioner på stor fysisk belastning i extrema miljöer;
 • Dykeri- och hyperbarmedicin
 • Metoder för bestämning och bedömning av arbetsförmåga
 • Hälsoundersökningens innehåll och logistik
 • Anvisning och tillämpning av föreskrift avseende dessa arbeten

Vid kursen får deltagarna protokoll för tjänstbarhetsbedömningar och frågeformulär som kan användas i samband med dessa undersökningar. Exempel ges på hur laboratorieundersökningar kan utformas på ett effektivt sätt, hur företagssköterskor kan medverka i undersökningarna och träning i utfärdande av tjänstbarhetsbedömning utifrån olika fallbeskrivningar.

Kursplan

Litteraturlista

Nästa kurstillfälle

Kursen kommer att ges 11-15 november 2024 (11 -12 november hemarbete), vid minst 10 sökande. Man kan lägga dessa två dagar när som helst före kursen. 

OBS. Kursen 22-24 maj 2024 är inställd pga för få sökande.

Anmälan

Ifylld anmälan (se blankett nedan) kan scannas och skickas via e-post till kursadministratör Madeleine Modigsenast den 11 oktober 2024.

Ansökan är bindande från 11 oktober 2024.

  Kontakt

  Kursledning
  Mats Hagberg
  Hans Örnhagen
  Lena Ehrenström

  Hitta läkare med EDTC-behörighet

  Dykläkare som vill anmäla sig/registrera sig gör det på www.edmd.eu. Här kan du som dykare också söka efter en dykläkare. Tyvärr fungerar detta inte helt tillfredställande för Sverige i dagsläget men en alternativ lösning är på gång.