Bild
Foto: Jenny Högström Berntsson
Länkstig

Kulturarvsakademin startar nätverket ISN - Interpret Sweden Network

Publicerad

Den 5 februari samlades forskare, museipedagoger och naturguider för att diskutera möjligheterna att starta upp ett nytt nationellt nätverk för interpretation.

Omkring 70 personer möttes för att lyssna på en keynote av John Veverka (Veverka Associates USA) på temat "Varför interpretation", se på utställningar om interpretation, ta del av ett samtal om vad interpretation kan vara och i en wokrshop diskutera hur man kan gå vidare med utformandet av ett svenskt nätverk. En översikt över olika internationella nätverk för interpretation gavs också.

Arrangörerna Anita Synnestvedt (CCHS/Kulturarvsakademin), Aleka Karageorgopoulos (Yayaca Kultur & Kommunikation) och Paul Henningsson (musedia) har tidigare mötts vid olika workshops arrangerade av CCHS/Kulturarvsakademin och Vitlycke museum om interpretation kring världsarv. Deras idé om att starta ISN väcktes under dessa workshops och de ser alla ett behov av att kunna skapa ett mer organiserat samarbete kring interpretation i Sverige och att knyta detta till det stora engagemang som finns internationellt, inte minst genom European Association for Heritage Interpretation (Interpret Europe) och Association of Heritage Interpretation. Initiativtagarna inledde dagen med presentation kring varför de personligen intresserat sig för interpretation, hur de jobbat med detta och vad som varit deras ingång till att sätta igång nätverket.

I Sverige har (förutom initiativtagarna till nätverket) bland annat också Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) haft interpretationsprojekt inom sina verksamheter vilket de berättade om under dagen. Eva Sandberg från Centrum från naturvägledning (CNV) beskrev sin verksamhet och varför de valt att arbeta med interpretation. Eva presenterade också det projekt de haft under flera år i samarbete med Sam Ham från USA.

Charlotte Ahnlund Berg från Riksantikvarieämbetet berättade bland annat om deras projekt kring Birka/Hovgården och samarbetet med James Carter om interpretation under 2017. RAÄ anser att begreppet innebär en metod och ett förhållningssätt som stödjer kulturmiljöarbetet.

Eftermiddagen ägnades åt en workshop där deltagarna fick fundera kring vad interpretation kunde vara och vad de såg som värdefullt med ett nätverk. Resultat av workshopen kommer att presenteras vid kommande evenemang.

Utställarna under dagen var studenter från programmet Digital Humaniora vid Göteborgs universitet. De presenterade pågående och avslutade examensprojekt vars syfte är att gestalta, aktivera och visualisera kulturarvet på olika sätt.

Konstnären och forskaren Alda Terracciano (verksam inom CCHS arkivkluster) presenterade det interaktiva verket Zelige Door on Golborne Road. Hennes utställning är en interaktiv multisensorisk installation som utforskar Marockanskt kulturarv längst gatan Golborne Road i London.


Varför interpretation – reflektioner från dagen
John Veverka är en av förgrundsfigurerna inom genren kulturarvsinterpretation och han beskriverarbetet med orden. “Interpretors are story tellers and agents of change. We teach people why, how and where.” Med en klämma som exempel berättar han historien om hur detta lilla objekt är så mycket mer än en klämma för att hålla ihop papper. Det är också en symbol för sammanhållning o kamp som motståndsrörelsen i Norge använde och satte i rockslaget eller på tröjan, under andra världskriget.

Aleka Karageorgopoulos beskriver interpretation som tolkning och levandegörande.
– Interpretation är mer som ett möte mellan människor som sätter igång processer, menar Aleka. Om vi berör väcker vi också intresse och engagemang.

Eva Sandberg menar att interpretation skulle kunna beskrivas som faktabaserat berättande.

Blickar framåt
– Anita, vill du berätta hur planerna framåt ser ut?

– Det vi planerar främst för nu är en uppföljningsdag den 22 april där vi beger oss ut i kulturmiljön för att på plats diskutera hur nätverket ska kunna utvecklas och formas framöver. Den 22 april går en buss från Göteborg till olika miljöer i norra Halland där vi bland annat får möta tjänstemän i Kungsbacka kommun samt representanter för olika kulturarvsplatser för att diskutera hur de ser på gestaltande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturmiljöer. Vi har också ett material från den workshop vi gjorde den 5 februari och som vi kommer sammanställa för att där också se vad deltagarna hade för tankar om nätverket och interpretation.


Bildkollage 1 & 2: bilder från utställningarna och arrangörernas presentationer.
Bild längst ner: John Veverka presenterar sin keynote via webblänk. Här ger han en interpretation av klämman. Foton av Jenny Högström Berntson


Länkar och tips för vidare läsning:
Association of Heritage Interpretation

European Association for Heritage Interpretation (Interpret Europe)

John Veverkas presentation:
“Interpretors are story tellers and agents of change. We teach people why, how and where.”

Riksantikvarieämbetets skrift Interpretation, en utveckling av kulturmiljöer