Göteborgs universitet
Bild
Världskulturmuseet: Demokrati finns inte – vi gör den!
Världskulturmuseet: Demokrati finns inte – vi gör den!
Länkstig

Demoktariprojekt - mottagare av Kulturarvsakademins utvecklingsmedel

Genom medel från Kulturarvsakademin har Världskulturmuseernas demokratisatsning byggademokrati.se fått extra resurser till att göra animationer som förklarar fem demokratibegrepp från forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-Dem) på Göteborgs universitet.

byggademokrati.se kan du fördjupa dig i V-Dem:s forskning och ta del av personliga demokratiberättelser.

Innehållet är anpassat för gymnasieskolan så sprid till alla lärare ni känner!

Se de korta animationerna här:

Rättvisa val / representativ demokrati

https://www.byggademokrati.se/sv-SE/byggstenar/rattvisa-val

Frihet / liberal demokrati

https://www.byggademokrati.se/sv-SE/byggstenar/frihet

Jämlikhet / egalitär demokrati

https://www.byggademokrati.se/sv-SE/byggstenar/jamlikhet

Öppenhet / deliberativ demokrati

https://www.byggademokrati.se/sv-SE/byggstenar/oppenhet

Deltagande / deltagande demokrati

https://www.byggademokrati.se/sv-SE/byggstenar/deltagande

 

Kontaktperson: Helen Arfvidsson, Världskulturmuseet, Göteborg