Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Frökapslar och frön från en vallmo
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Kulturarvsakademins utvecklingsmedel

Kulturarvsakademin har fokus på människors behov av delaktighet och inkludering i frågor som rör kulturarvet. Det övergripande temat är att se kulturarvet som resurs för en socialt hållbar utveckling. Målet är att Kulturarvsakademin ska fungera som en bro mellan kulturarvsaktörer i Västra Götaland där relevanta perspektiv kan mötas kring forskning och verksamhetsutveckling. Kulturarvsakademin utlyser nu medel för att stimulera till samverkan mellan olika kulturarvsaktörer.

Mål och syfte

Kulturarvsakademins syfte med medlen är att stimulera samverkan mellan kulturarvsaktörer. Kulturarvsakademins tema 2021 är Kulturarv för framtiden och vi vill att ansökan relaterar till temat. Samarbetet ska leda till ömsesidiga resultat och nyttor.

Vem kan söka

Anställda vid Göteborgs universitet i samverkan med person aktiv inom kulturarvssektorn.  Masterstudenter och doktorander kan också söka tillsammans med extern kulturarvsaktör. Den externa kulturarvsaktören måste vara en namngiven person. Anställda vid annat universitet/högskola än Göteborgs universitet kan endast ingå i ansökan som en tredje part.

Ansökningstid

Just nu finns ingen aktuell utlysning.

Tidigare mottagare

Projekt som mottog Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2019

  • "Ta med till framtiden" – Camilla Brudin Borg – Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU och Göteborgs stadsbibliotek och Naturvårdsverket
  • "Kultur i naturvården. Odling för bevarande av biologisk mångfald" – Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs botaniska trädgård

  • "Hidden sites workshop Lilla Änggården 2020" – Ingrid Martins Holmberg, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs stadsmuseum

  • "Göteborg 400 år – platser med historia" – Maria Persson, Institutionen för historiska studier, GU och Fornminnesföreningen i Göteborg