Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabeth Punzi

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D351
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elisabeth Punzi

Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Specialist i neuropsykologi. Fil. dr. och docent. Som praktiker har jag arbetat med människor i socialt utsatta situationer, inom psykiatri, missbruksvård och rehabilitering vid långtidsarbetslöshet. Jag har arbetat med behandlingsinsatser och utredningar, inkl neuropsykologiska bedömningar.

Min avhandling behandlade missbruk av substanser och beteenden (t ex mat, sex och fysisk träning). Jag strävade efter att förstå de subjektiva upplevelserna hos människor som haft problem med missbruk av substanser och beteenden, och samtidig se deras problem ur ett kontextuellt perspektiv.

Jag intresserar mig för frågor om genus, religion och etnicitet och har bland annat skrivit om kvinnor som haft historisk betydelse för psykiatri, psykologi och socialt arbete för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL).

Jag har tidigare arbetat för Medicinsk humaniora där jag tillsammans med Fil. dr. Niclas Hagen, FLOV, arrangerat seminarier och symposier med relevans för medicinsk humaniora. Jag arbetar också vid Center för Critical Heritage Studies (CCHS) som är en del av UGOT och ett samarbete med UCL London. Jag är klusterledare för CCHS/Heritage and wellbeing samt sitter med i Kulturarvsakademins styrgrupp. Inom CCHS arbetar jag bland annat med frågor om psykiatrins kulturarv samt migranters och minoriteters kulturarv.

Undervisning

Jag undervisar bland annat på kurser om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk, och vetenskaplig metod samt handleder uppsatser.

Forskningsintresse

Min forskning rör relationen mellan praktisk psykosocialt arbete och forskning, samt hur klientens erfarenheter kan utgöra fokus i praktisk verksamhet. Jag intresserar mig exempelvis för villkoren för praktisk verksamhet, och för hur professionella kan fokusera på den enskilde klienten snarare än på diagnoser eller strukturerade insatser. Jag utgår ofta från existentiella, humanistiska, kritiska. Mad studies eller psykodynamiska perspektiv där gängse diagnossystem och vanligen använda utrednings- och behandlingsmetoder problematiseras. Dessutom skriver jag om hur litteratur, konst och musik kan stödja mental hälsa, involveras i utbildning och integreras i praktisk verksamhet. Jag samarbetar med Psykiatri affektiva, SU, avseende deras verksamhet med konst och kreativt skrivande för inneliggande patienter.

Jag intresserar mig också för psykiatrins kulturarv och vem som "har rätt" att definiera historien och kulturarvet. Vad händer med brukarnas röster? Vem ska berätta om historien när gamla psykiatriska institutioner görs om till företagsparker och bostadsområden? Vilka humana insatser och perspektiv fanns inom psykiatrin förr i världen, som vi kan lära från, och är dagens psykiatri så human som vi vill tro? Jag samarbetar med personer som är eller har varit brukare i psykiatrin, exempelvis inom föreningen Mad Heritage & contemporary arts, och som styrelseledamot i Gyllenkroken, ett aktivitetscenter för personer som är eller har varit "patienter" inom psykiatrin. Jag är också med i styrelsen för Svensk förening för filosofi och psykiatri.

Utöver detta undersöker jag relationen mellan judendom och psykoanalys, ofta med fokus på Sigmund Freuds judiska identitet, hur han och andra judar blev utsatta för rasism, och hur hans förhållningssätt i många frågor behöver förstås mot denna bakgrund. Dessutom intresserar jag mig för forskning om högskolepedagogik.

Pågående forskning

Jag har fått medel från RJ för att etablera ett internationellt, interdisciplinärt nätverk som berör narrativ, kreativa uttryck och klinisk verksamhet. Här samarbetar jag med bland andra Fil.dr Jarmila Mildorf, Paderborn universitet Professor Christoph Singer, Innsbruck Universität samt Prof. Cornelia Wächter, Bochum Universität. Tillsammans är vi redaktörer för bokserien Narratives and Mental Health som publiceras av det akademiska förlaget Brill.

Inom ramen för CCHS arbetar jag tillsammans med professor Hans Peter Söder vid Ludwig-Maximilians Universität, München samt James Loeb society, Murnau, där mecenaten James Loeb gärning fokuseras.

Tillsammans med Mostafa Hosseini genomförs en intervjustudie med ensamkommande ungdomar från Afghanistan där vi bland annat undersöker deras uppfattningar om integration, vad som underlättar integration och hur traditioner och kulturer kan berika varandra. Vi har fått medel från Allmänna barnhuset för detta projekt. Jag arbetar även ihop med Kärnan i Hjällbo, ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen Nordost och bostadsbolaget Poseidon, som arbetar för integration och positiva relationer i lokalsamhället. I detta projekt är även professor Paula Femenias vid Arkitketur och samhällsbyggnad, Chalmers, aktiv.

Jag är även med i ett forskningsprojekt som leds av Fil.dr. Lisa Rudolfsson som handlar om bemötandet av kvinnor som blivit våldtagna. Studierna beaktar kvinnornas, den medicinska personalens och polisens perspektiv på hur bemötande fungerar idag och hur det kan bli bättre.