Länkstig

Elisabeth Punzi

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D351
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elisabeth Punzi

Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Specialist i neuropsykologi. Fil. dr. och docent. Som praktiker har jag arbetat med människor i socialt utsatta situationer, inom psykiatri, missbruksvård och rehabilitering vid långtidsarbetslöshet. Knuten till Center for Critical Heritage Studies där jag leder arbetet med kulturarv, hälsa och välbefinnande.

Jag undervisar bland annat på kurser om psykisk hälsa/ohälsa, kris och trauma, missbruk, funktionshinder och vetenskaplig metod samt handleder uppsatser och doktorander och är studierektor för institutionens forskarutbildning.

Jag är också vice ordförande i Svensk förening för filosofi och psykiatri, sekreterare i föreningen Mad heritage & contemporary arts samt är en av fyra redaktörer för bokserien Narratives and Mental Health som publiceras av det akademiska förlaget Brill.

https://madheritage.se/

Forskningsintresse

Jag skriver om hur människor med svåra former av psykisk ohälsa och/eller intellektuell funktionsnedsättning kan få adekvata och person-centrerade insatser, inte minst vid våldsutsatthet. Jag utgår ofta från existentiella, humanistiska, kritiska, Mad studies eller psykoanalytiska perspektiv. Dessutom skriver jag om hur kreativa uttryck kan stödja återhämtning, involveras i utbildning och i praktisk verksamhet.

Jag intresserar mig för psykiatrins kulturarv och vem som "har rätt" att definiera historien och kulturarvet. Vem ska berätta om historien när gamla psykiatriska institutioner görs om till företagsparker och bostadsområden? Vilka humana insatser och perspektiv fanns förr i världen, som vi kan lära från,? Jag samarbetar med personer som är eller har varit brukare i psykiatrin, exempelvis inom föreningen Mad Heritage & contemporary arts.

Utöver detta undersöker jag relationen mellan judendom och psykoanalys, särskilt Sigmund Freuds judiska identitet, hur han och andra judar blev utsatta för rasism, och hur hans förhållningssätt och psykoanalysen som disciplin behöver förstås mot denna bakgrund. Tillsammans med Jenny Högström Berntsson skapar jag podcasten Shmues. Judiskt kulturarv i Sverige som finns på gu play, spotify och andra ställen dör poddar finns.

https://play.gu.se/media/01.+En+introduktion+till+Shmues%21+Judiskt+kulturarv+i+Sverige/0_n13ls3tl/170327

Pågående forskning

Jag har fått medel från RJ för att etablera ett internationellt, interdisciplinärt nätverk som berör narrativ, kreativa uttryck och klinisk verksamhet. Nätverket leds av mig och Jarmila Mildorf, Paderborn Universität, Christoph Singer, Innsbruck Universität samt Cornelia Wächter, Dresden Universität.

I årsskiftet 2023-2024 startade jag igång ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av brottsofferfonden. Projektet heter Brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning. Att identifiera målgruppen och förbättra bemötandet med hjälp av frågemetoden LDSQ. Projektet har jag tillsammans med Mikaela Starke och Johan Hagborg Melander.

Jag är också med i ett Forte-finansierat projekt som leds av Mikaela Starke där vi tillsammans med representanter för Göteborgs stad undersöker hur man inom socialtjänsten bättre ska kunna samverka för att stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för våld.

Jag har även ett forskningsprojekt tillsammans med Kompetenscentrum kultur och hälsa, Region Stockholm där jag beforskar Kreativ verkstad, en kreativ verksamheter för patienter inom Psykiatri affektiva, Stockholm Södra.

Tidigare har jag deltagit i ett projekt om renovering av bostäder som leds av professor Paula Femenias, Chalmers, där jag särskilt tittar på psykosociala faktorer och hur renovering upplevs av de boende samt varit forskare i ett projekt som leddes av docent Lisa Rudolfsson som handlar om bemötande av kvinnor som blivit våldtagna. Studierna beaktar kvinnornas, den medicinska personalens och polisens perspektiv på hur bemötande fungerar idag och hur det kan bli bättre. Tillsammans med Mikaela Starke och Anneli Larsson hade jag ett forskningsprojekt om våld mot personer med intellektuell funktionshinder. Det gjordes i samarbete med Myndigheten för delaktighet och vi fokuserade på vilka kunskaper om våld som finns, vilka metoder som används, och inte minst vad för kunskap och insatser som behövs. Därutöver hade jag tillsammans med doktorand Mostafa Hosseini ett forskningsporjekt om hur ensamkommande unga från Afghanistan uppfattar integration och vad de ser som stärkande för en känsla av tillhörighet.