Bild
Elisabeth Punzi och Mostafa Hosseini
Foto: Petra Boström
Länkstig

Anslag för undersökning om ensamkommande barns upplevelser om inkludering

Publicerad

Undersökning om ensamkommande barns upplevelser om inkludering kopplas till CCHS/Heritage and Wellbeing.

Mostafa Hosseini, legitimerad psykolog, har beviljats forskningsanslag från Stiftelse Allmänna Barnhuset. Under handledning av Elisabeth Punzi (forskare i psykologi och klusterledare för CCHS/Heritage and Wellbeing, GU) kommer Mostafa att undersöka hur ensamkommande pojkar och flickor från Afghanistan upplever sin vardag i Sverige avseende deras upplevelse av inkludering. Studiernas fokus kommer att ligga på deltagarnas beskrivningar av samhällsinsatser som enligt de själva har bidragit till deras upplevelse av inkludering men också vad de anser sig sakna för fortsatt etablering. Då Mostafa Hosseini själv har sina rötter i Afghanistan kommer deltagarna att ha möjlighet att intervjuas på sitt modersmål, dari.

Undersökningen är kopplad till verksamheten som bedrivs inom ramen för CCHS kluster Heritage and Wellbeing och temat “Minority heritage, traumatic experience, narrative identity, and wellbeing”, ett av klustrens huvudområden. Undersökningen kommer att utföras under 2019 och planeras resultera i två artiklar.